Open brief - overslaghal voor afval - IVAREM

 

 Open brief aan het College van Burgemeester en Schepenen/afgevaardigden van Stad Mechelen bij Ivarem

Onderwerp: geen afvalhal voor 17,5 miljoen kilo tussen twee woonwijken

‘Een overslaghal voor afval tussen twee woonwijken: de Leuvensesteenweg en het dorp van Muizen. Vlak aan het spoor. Het is goedkoper, milieuvriendelijk en veroorzaakt geen overlast. Of toch niet echt veel?’ Met deze argumenten overtuig je toch alle Muizenaars en Mechelaars met een beetje gezond verstand? We hebben echter onze bedenkingen. We geven 5 redenen om de overslaghal en bijhorende activiteiten niet naar Muizen te brengen en negatief te adviseren voor bouw- en milieuvergunning.

IVAREM (1) zorgt voor de huis-aan-huis-ophaling van restafval, papier en PMD bij de 265.000 inwoners van de Mechelse regio en baat ook 11 containerparken uit. Het afval wordt eerst verzameld op verschillende locaties voor het naar de verwerkingsinstallatie in Geel gaat: oa. in Willebroek en in Lier zijn verzamellocaties. Ivarem wil nu met vuilniswagens huishoudelijk afval van het werkingsgebied van Ivarem naar Mechelen brengen: van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. 17,5 miljoen kilo afval. Ruw geschat: ongeveer 1,5 miljoen vuilniszakken.

1. Alternatieven niet (geactualiseerd) onderzocht - “Omdat we hier nu toch grond gekocht hebben” (dixit de voorzitter van IVAREM in de RTV-reportage) lijkt wel de belangrijkste reden om de overslaghal in te planten. (2) De bouw van de hoofdzetel in Muizen-Mechelen lijkt de belangrijkste reden zijn om ook de overslaghal op dezelfde locatie te bouwen. In het verleden werd de overslaghal nochtans gepland op andere locaties en werd Muizen zelfs ongeschikt geacht. (3) Nochtans locaties waar IVAREM het afval zelfs (goedkoper) per boot zou kunnen vervoeren…

2. De aanwezigheid van het spoor is een drogreden - In Mechelen worden nu al sinds enige jaren (4) gesloten containers verzameld op de IVAREM-site en richting Geel vervoerd. Dat gebeurde effectief eerst per spoor maar IVAREM schakelde over op vrachtwagenvervoer wegens goedkoper. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat de trein in de toekomst gebruikt zal worden. Of wordt ons afval nog duurder? Overschakelen op treinvervoer wordt ook nergens in het mobiliteitsdossier vermeld. De aanwezigheid van het spoor gebruiken als argument is dus een drogreden.

3. Mobiliteitsproblemen - Er is geen garantie dat Ivarem haar activiteiten niet nog uitbreidt. Hier wordt immers een hal gebouwd ‘op de groei’ met een ambitieuze inhoud van 5600 m3. Vergelijkbaar met een mooie sporthal. De overvolle Leuvensesteenweg en Mechelse Ring zullen dus deze vrachtwagens slikken. Naast het verkeer van alle nieuwe ontwikkelingen zoals Rato, Spreeuwenhoek en de nieuwe stadswijk achter het station met tot meer dan 1000 wooneenheden en tot 150.000m2 kantoren. (5) Met deze ontwikkelingen werd bovendien geen rekening gehouden in de mobiliteitsstudie.

4. Fijn stof - In een buurt (Leuvensesteenweg) waar 71 dagen per jaar de norm voor de luchtkwaliteit (fijn stof) wordt overschreden een milieubelastende activiteit installeren, lijkt ons alvast een buurt nog meer belasten. Zeker als er nog vrachtwagens zouden bijkomen.

5. Overlast voor woonwijken - Deze hal wordt neergepoot op 30 meter van je achtertuin als je aan de Leuvensesteenweg woont en op 100 meter van je voordeur als je in Muizen woont, vlakbij twee scholen. Maar Ivarem heeft nu toch ook al activiteiten” wordt ons wel eens gezegd. Momenteel worden er inderdaad GESLOTEN containers overgeladen. Het woord zegt het: ze zijn afgesloten en worden nooit geopend. Beperkte overlast dus. Nu zouden de vrachtwagens hun vuilnis storten in de hal om over te laden in andere containers in de overslaghal. Met alle geur, geluid en andere overlast vandien. Hebt u al eens met de wagen achter een vuilniswagen gereden in de zomer? Moeten we wennen aan de stank van het afval dat uitgekapt wordt op de vloer, stank die ontsnapt door de opengaande deuren, stank van de wachtende en de gestalde vrachtwagens, van de containers die maar eens in de twee weken gewassen worden? Moeten we wennen aan het lawaai van de aan-en afrijdende vrachtwagens, draaiende motoren van wachtende vuilniswagens, de verluchtingsinstallatie, de bulldozer die over het beton schraapt, containers die gestapeld worden? Vanaf 5 uur ’s morgens tot 22u ’s avonds. Moeten we ook elke dag op die hal kijken? We hopen van niet. Maar niemand kan ons geruststellen.

Beste College. Wat doet een afvaloverslag op iets meer dan 2 kilometer van de Grote Markt van Mechelen? Een stad die de ambitie heeft om klimaatneutraal (6) en duurzaam te worden en om zo snel mogelijk naar 100.000 inwoners te groeien. (7) Laat ons eerlijk zijn. Die hal past niet in dichtbebouwd gebied. Zet ze op een goed bereikbare locatie die voorzien is op milieubelastende activiteiten. Waar ze thuishoort. Zoals de overslaghal in Mol (in industrieterrein) die Ivarem gaat bezoeken met de buurtbewoners om hen gerust te stellen... (8)

Met ongeruste groeten

De buren van Muizen en de Leuvensesteenweg (ondertussen meer dan 430 stuks)

Buurtraad De Spreeuw

Natuurpunt Mechelen

Dorpsraad Muizen

Voetnoten

(1) Website Ivarem - http://www.ivarem.be/overivarem.html

(2) RTV-reportage 30-10-2016 - https://www.youtube.com/watch?v=k9eBsvAqESM

(3) Krantenartikel 15-04-2003 - http://www.nieuwsblad.be/cnt/nbra15042003_040 (De afvalactiviteiten van Ivarem ressorteerden toen nog onder Igemo)

(4) tot verbazing van de buurt, die plots begrijpt waar de vliegenplagen en de sporadische geuroverlast vandaan komen

(5) http://openvldmechelen.be/index.php?type=nieuws&id=3&pageid=54669

(6) https://klimaatneutraal.mechelen.be/europese-burgemeestersconvenant

(7) http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/2.17375/antwerpen/Mechelen/1.1333111

(8) https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen Artikel 17.6.2 bespreekt gebieden voor openbare nutsvoorziening en Artikel 20 gaat over een aantal afwijkingen voor openbaar nut en algemeen belang “In dit verband kan de aandacht gevestigd worden op een aantal inrichtingen die als gemeenschapsvoorziening of instelling van openbaar nut kunnen beschouwd worden, maar waarvan de localisatie in een woongebied of een zone voor openbaar nut, gelegen in de woonzone, niet aangewezen is zoals : drukstations, pompstations; transformatieposten; ontvangst- en zendmasten voor radio en T.V.; radarinstallaties; stortterreinen, afvalverwerkingsinstallaties; containerparken; waterwinningen; waterspaarbekken, wachtkommen; waterzuiveringsinstallaties; meteo-stations; begraafplaatsen, strooiweide en crematorium.”

 

Bericht ** januari 2016 - Milieuvergunningsprocedure **

*******************************************

Beste buren

IVAREM wil een overslaghal voor huishoudelijk afval bouwen en exploiteren in de Dry-Port ter hoogte van de Leuvensesteenweg 443 te Muizen en recht tegenover Muizen-Dorp. Een eigenaardige locatie om overslag van huishoudelijk afval, PMD en afval van containerparken aangezien die gelegen is tussen twee woonwijken, de Leuvensesteenweg en Hanswijk De Bercht - Muizen. Bekijk hier de reportage op RTV (volg de link) 

Momenteel loopt ook de procedure voor de milieuvergunning voor de overslaghal. Tot uiterlijk 20 januari kan u nog een bezwaarschrift indienen tegen de milieuvergunning. Op de website van de spreeuw vindt u een ontwerp van bezwaarschrift dat u zelf kan afdrukken en insturen. (na het eventueel aan te passen naar eigen goeddunken). Klik hier voor het bezwaarschrift.http://www.despreeuw.be/overslaghal-voor-huishoudelijk-afval-op-leuvensteenweg-in-muizen-2/ 

Dat kan op 3 manieren
  1. aangetekend per brief (voor adres zie bezwaarschrift)
  2. afgifte op het Stadhuis (tegen een afgiftebewijs)
  3. per mail aan milieudienst@mechelen.be met vermelding van je naam en ADRES)

We hebben ook een OPEN BRIEF geformuleerd geformuleerd tav het College van Burgemeester en Schepenen samen met Buurtraad de Spreeuw. Het College moet de bouwvergunning adviseren ten aanzien van de Vlaamse overheid en kan daarbij rekening houden met de bezwaren van de bevolking.

Wilt u uw bezorgdheid uiten? Onderteken dan gerust even deze open brief online door hiernaast uw gegevens in te vullen.

Jan-Piet Hermans - Gert Van Eeckhout, Sint-Lambertuslaan - 2812 Muizen

 

Bericht ** december 2016 **

************************

Beste buren

IVAREM wil een overslaghal voor huishoudelijk afval bouwen en exploiteren in de Dry-Port ter hoogte van de Leuvensesteenweg 443 te Muizen. Een eigenaardige locatie om overslag van huishoudelijk afval, PMD en afval van containerparken aangezien die gelegen is tussen twee woonwijken, de Leuvensesteenweg en Hanswijk De Bercht - Muizen. Bekijk hier de reportage op RTV (volg de link) 

We hebben een bezwaarschrift geformuleerd tav het College van Burgemeester en Schepenen. Het College moet de bouwvergunning adviseren ten aanzien van de Vlaamse overheid en kan daarbij rekening houden met de bezwaren van de bevolking. 

In het bezwaarschrift vragen we daarom om geen bouwvergunning toe te staan indien er geen waterdichte garanties of flankerende maatregelen zijn die volgende problemen uitsluiten: ruimtelijke ordening - geuroverlast - lawaaioverlast - eventuele uitstoot van schadelijke stoffen.
Verder wordt er ook aandacht gevraagd voor ongediertebestrijding, lichtvervuiling, verkeersveiligheid en mobiliteit.

Wilt u uw bezorgdheid uiten? Dan kan hieronder dit bezwaarschrift ondertekenen. Wij zorgen dat dit bezwaarschrift bij de stadsdiensten geraakt voor de deadline. Wilt u liever zelf een bezwaarschrift formuleren of indienen? Je kan de tekst hier downloaden.

Contacteer ons gerust! (klik hier)

Jan-Piet Hermans - Gert Van Eeckhout, Sint-Lambertuslaan - 2812 Muizen

************

 

 

Bezwaarschrift ** november 2016**

*****************************

Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen Grote Markt 21 2800 Mechelen

Betreft: Bezwaarschrift tegen aanvraag stedenbouwkundige vergunning (2016/0628) ingediend door IVAREM voor de bouw van een overslaghal en aanhorigheden

Geacht College, 

Met dit schrijven willen wij onze bezwaren uiten bij de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning die de firma IVAREM heeft ingediend voor de bouw van een afvaloverslaghal en bijhorende gebouwen aan de Dry-Port Muizen. Op deze wijze willen we ons bezwaar uitdrukken tegen het afleveren van deze bouw- en milieuvergunning zoals de mogelijkheid is voorzien binnen het openbaar onderzoek dat Mechelen organiseert. 

1. Situering

IVAREM wil overslaghal voor huishoudelijk afval bouwen en exploiteren t.h.v. de Leuvensesteenweg 443 te Muizen. Op 1 augustus 2016 werd hiervoor bij Ruimte Vlaanderen een bouwvergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek voor de bouwvergunningsaanvraag loopt van 12 oktober 2016 tot en met 10 november 2016.

2. Gebrekkige informatieverstrekking

Dat de aankondiging van een dergelijke ontwikkeling enkel gebeurt door middel van de aanplakking op de Leuvensesteenweg valt te betreuren. Van een intercommunale die een publieke opdracht vervult mag een grotere en volwassen vorm van transparantie verwacht worden. Dat pas na een RTV-reportage wordt overgegaan tot een publiek infomoment (de dag voor het verstrijken van het openbaar onderzoek) kunnen wij enkel betreuren. Zeker omdat volgens de getuigenis van de voorzitter van de Raad van Bestuur de hal ook zo ingeplant wordt dat geurhinder ‘naar de kant de sporen gaat’. (nvdr. in de richting van Muizen) Dat maakt dat correcte en volledige informatie tav de inwoners van Muizen en de Hanswijk De Bercht (Mechelen) op zijn plaats is. Gezien de late kennisname door de bewoners van het betrokken gebied, zijn we genoodzaakt in ons bezwaarschrift vrij algemeen te blijven.  

3. Bezwaren

3. a. Milieuoverlast en natuurimpact

IVAREM vraagt een bouwvergunning aan voor de bouw van hun overslag op een locatie gekneld tussen Muizen (op kortste afstand 160 meter) en de Leuvensesteenweg (40 meter tot de tuinen). De activiteiten zoals beschreven in het dossier brengen evident verschillende vormen van overlast met zich mee die verder reiken dan tot aan de Leuvensesteenweg. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op de dichtstbijzijnde straten ten Noorden en ten Oosten van de locatie zoals Hanswijk De Bercht (Mechelen), de Slagveldlaan, de Sint-Lambertuslaan, Karolingenstraat en bij uitbreiding het centrum van Muizen. Vergelijkbare activiteiten in andere gemeenten veroorzaken ondermeer geluids- en geurhinder, alsook mogelijke gevaarlijke diffuse emissies (bv fijn stof? asbest? KGA?), ongedierte en bijkomende lichtvervuiling. De geluidshinder wordt/zal worden veroorzaakt door:
(1) aan- en afrijdende vrachtwagens, heftruck, bandenkraan en wiellader, meer bepaald rij- en motor geluid
(2) het verplicht verklikker gepiep van vrachtwagens en trucks bij het achteruitrijden
(3) het op- en afladen en stapelen van de containers met de containerlader/heftruck
(4) het neervallen materialen bij het overladen
(5) de werkzaamheden met de bandenkraan en wiellader, (schrapen, scheppen,..)
(6) openen en sluiten van de poorten
(7) de verluchtingsinstallatie 
De last zal mogelijk (zie mobiliteitsdossier) reeds starten rond 6:00-7:00 als het omgevingsgeluid nog laag is. 

De geurhinder zal voornamelijk worden veroorzaakt door de opslag van afval (groenafval, restafval en PMD?). Op warmere dagen bij Westenwind en Zuidwestenwind, zal de geur mogelijk waargenomen kunnen worden in de hierboven beschreven zone. Die bevindt zich op het dichtstbijzijnde punt op slechts 160 meter van de overslaghal. Verder is het ook niet duidelijk welke fracties van de containerparken zullen verwerkt worden (asbest? KGA? Verfresten?...) en wat de emissies hiervan zullen zijn. Verder valt ook te verwachten dat het afvalwater van de wasactiviteiten in de zomer voor mogelijke overlast kan zorgen. 

De verwerking van huishoudelijk en ander afval brengt bovendien mogelijk ongedierte met zich mee. 

De verlichting van de Dry-Port zorgt er nu al voor dat het nooit echt donker wordt in de geïmpacteerde zone. Bijkomende slecht geplaatste verlichting draagt bij aan verstoorde nachtrust en verstoort het dierenleven in het natuurgebied ‘Mechels Broek’. In het verleden werd de lichtvervuiling reeds verschillende malen aangekaart door de buurt.

3.b. Mobiliteitsimpact

Op de reeds erg verzadigde Leuvensesteenweg wordt nu reeds meerdere malen per jaar de fijnstofdrempel overschreden. De activiteiten en de aan- en afvoer van het afval zal dit zeker niet verminderen. Aangezien het ook niet de bedoeling is om vuilnis over te laden op de trein, lijkt de betrokken locatie helemaal niet gekozen vanuit mobiliteitsoogpunt. De in-en uitrit kruist ook het bovenlokaal fietsroutenetwerk.Met de Sint-Lambertusschool en de Basisschool De Bel op een steenworp van de site is het erg belangrijk dat veiligheid van de schoolgaande kinderen verzekerd wordt. Muizen kreunt nu reeds onder (sluip-)verkeer. Zeker sinds het bijkomende licht aan de Motstraat is de as Smisstraat-Hanswijk De Bercht-Sint-Lambertuslaan een erg populaire sluipweg geworden. De vermeende verkeersremmende maatregelen resulteren voorlopig alleen in fietspadrijden door auto’s en afgerukte autospiegels van geparkeerde voertuigen. Het lijkt ons dan ook niet wenselijk om deze situatie te verzwaren met zwaar vrachtwagenverkeer.

4. Conclusie

Als burgers wensen wij ons recht tot inspraak binnen het openbaar onderzoek te gebruiken om u op te roepen om geen vergunning af te leveren zonder dat voor bovenstaande bezwaren, sluitende oplossingen gevonden zijn in overleg met de inwoners van de betroken wijken.

Met bezorgde groeten,  


De buren van Muizen - Leuvensesteenweg    Neem contact op met de schrijver van de petitie