Inwoners van Gaza hebben recht op toegang tot drinkwater

Amira al Zakka 

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag [Leiden 12 oktober 2023]

Onderwerp: Dringend verzoek tot herstel van toegang tot drinkwater voor de Palestijnse bevolking in Gaza

Geachte heer Roderick van Schreven,

Op maandag 9 oktober 2023 heeft Israël een besluit genomen dat diepgaande gevolgen heeft voor de menswaardigheid en levens van duizenden Palestijnse burgers in Gaza. Het besluit om de toegang tot drinkwater voor deze bevolking te verbieden, wordt beschouwd als een ernstige schending van het internationaal recht en brengt de gezondheid en het welzijn van onschuldige burgers in gevaar.

De toegang tot drinkwater is een fundamenteel mensenrecht, erkend door de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap. Het ontzeggen van dit recht is onaanvaardbaar en schendt de basisprincipes van humanitaire hulp en rechten van de mens.

Wij dringen er met klem bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op aan om onmiddellijk actie te ondernemen om de toegang tot drinkwater voor de Palestijnse bevolking in Gaza te herstellen. Dit is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en mededogen, maar ook van vrede en stabiliteit in de regio. Het voortdurende ontzeggen van drinkwater kan leiden tot een humanitaire crisis en verdere spanningen.

Concreet verzoeken wij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om:

  1. Dringend diplomatieke inspanningen te leveren om de toegang tot drinkwater voor de Palestijnse bevolking in Gaza te herstellen.

  2. De zaak aan de orde te stellen in internationale fora en bij de Israëlische regering om de naleving van het internationaal recht te waarborgen.

  3. Humanitaire organisaties en hulpverleners toe te staan om ongehinderd en zonder belemmeringen hulp te bieden aan de bevolking van Gaza.

Wij geloven dat het herstellen van de toegang tot drinkwater voor de Palestijnse bevolking in Gaza een stap is in de richting van vrede, rechtvaardigheid en menswaardigheid. Wij roepen het Ministerie van Buitenlandse Zaken op om actie te ondernemen en bij te dragen aan deze cruciale zaak.

Met respect en in de hoop op een positieve reactie,

Amira al Zakka 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Amira al Zakka alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...