Is Ons Polderbad in Stolwijk nog wel Òns Polderbad?

Namens een aantal verontruste burgers informeren wij u over de zorgen die wij ons maken over het beleid van het bestuur van de Vlister Openlucht Baden (VOB) en de gevolgen hiervan voor het personeel, de zwemvereniging en alle bezoekers van Ons Polderbad.  

Het trouwe personeel van Ons Polderbad verricht hun taken volgens ons al jaren heel vakbekwaam en ze zijn ook nog eens zeer geliefd bij de vele bezoekers. Wij merken echter dat ze de laatste paar jaar steeds minder gewaardeerd worden en dat taken en verantwoordelijkheden die ze altijd hebben uitgevoerd bij ze worden weggenomen. Het VOB-bestuur is nu zelfs van plan om de gezichtsbepalende krachten Retty en Jenny voortaan alleen nog voor toezicht en zwemles in te zetten, verdeeld over Stolwijk en Haastrecht en Janine is zelfs al ontslagen. Wij vinden dit een zeer slechte zaak. Juist omdat zij iedereen, die van Ons Polderbad gebruik maakt kennen, vinden er hier geen wantoestanden plaats. Dat is wel anders dan in De Loete, waar afgelopen zomer zelfs kostbare bewakers moesten worden ingehuurd omdat het badpersoneel de orde niet zonder hulp kon handhaven. Dit vrezen wij ook voor Stolwijk als ervaren krachten zoals Retty, Jenny en Janine niet meer dagelijks langs het bad te vinden zijn.  

In een brief van het VOB-bestuur aan het college van burgemeester en wethouders (te vinden op de website van de gemeente) lezen wij dat er veel geld en extra subsidie geïnvesteerd wordt in wilde en dure plannen voor het zwembad in Haastrecht. Ook wordt in die brief beweerd dat door de personele lasten de exploitatie van Ons Polderbad al jarenlang een negatief saldo oplevert dat gecompenseerd wordt door een positief saldo van De Loete. Dus zouden Retty en Jenny opeens te duur zijn; terwijl er wel geld is om een betaalde manager aan te nemen die taken van hun overneemt? Daar geloven wij dus helemaal niets van! Het lijkt wel een voorschot op het mogelijk ‘noodgedwongen’ moeten sluiten van Ons Polderbad als de hoogdravende en dure plannen met het zwembad in Haastrecht tot financiële problemen leiden.  

Ook hebben wij begrepen dat het VOB bestuur het snoephok van ZPS wil afpakken. Stolwijkers weten dat ZPS’ers samen met vrijwilligers en anderen gevochten hebben voor het voortbestaan van Ons Polderbad èn De Loete. Zonder hun inzet waren beide baden er niet eens meer geweest! De snoepverkoop is een belangrijke en wat ons betreft dan ook van harte gegunde bron van inkomsten voor ZPS.  

De VOB is een stichting met een stichtingsbestuur, echter zonder leden of raad van toezicht die hun handel en wandel kan controleren of corrigeren. De enige die dit slechte beleid dus hopelijk een halt kan toeroepen is volgens ons het gemeentebestuur. De Loete en Ons Polderbad zijn in belangrijke mate afhankelijk van de gemeentesubsidie en wij als belastingbetalers vinden dat we daarom recht van spreken hebben. Wij richten ons dan ook tot de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met het verzoek dit bestuur terug te fluiten voordat het personeel, de zwemvereniging en wellicht de bezoekers van ons Stolwijkse zwembad de dupe worden van dit wanbeleid. Misschien is de beste oplossing om de twee zwembaden van elkaar los te koppelen en het huidige VOB bestuur zich te laten bekommeren over het blijkbaar positief renderende zwembad in Haastrecht. Wij weten zeker dat er in Stolwijk voldoende gekwalificeerde bestuurders te vinden zijn die zich met hart en ziel zullen inzetten voor iets dat hier 60 jaar geleden met blote handen is opgebouwd en niet voor niets de naam draagt van:   ONS POLDERBAD! 

Wij willen de hopelijk vele petities voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 4 februari aanbieden aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal die avond kritische vragen van de VGBK over het beleid van het VOB moeten beantwoorden. Als u onze ongerustheid en boosheid deelt, teken dan deze petitie en steun onze poging om dit beleid te stoppen! Hoe meer ondertekende steunbetuigingen wij voorafgaande aan die vergadering kunnen presenteren, hoe sterker de druk wordt om het gemeentebestuur gepaste actie te laten ondernemen. Dan kunnen wij weer met een gerust hart het zomerseizoen in Ons Polderbad tegemoetzien.

Ja! Ik maak me ook zorgen over het beleid van het VOB bestuur en ik verzoek het College van B&W handelend op te treden.

Namens een groot aantal verontruste Stolwijkse burgers,  

Jeannette Verhoeckx en Bianca Zoeteman        

 

Medeondertekenaars van deze petitie zijn onder anderen:

De Coop

Flach

Zijderlaan

De Vries en Verburg.(Marco Dekker)

Wim van Wijk (viskraam)

Farm Camps Stolkse Weide

BURO210 (Mathijs Pennewaard)

 


Jeannette Verhoeckx en Bianca Zoeteman    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Jeannette Verhoeckx en Bianca Zoeteman alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...