Inzet van HBO Toegepast Psycholoog in de GGZ moet vergoed gaan worden door de zorgverzekeraars!

Dit voorjaar wordt bepaald welke beroepen, functies en specialisaties per 2022 een code krijgen om vergoed te worden door zorgverzekeraars bij werkzaamheden in de GGZ (de zogeheten veldnorm). Alle bestaande bekostigde functies worden weer tegen het licht gehouden, maar ook nieuwe functies worden meegenomen. De hoop is dat ook de HBO Toegepast Psycholoog een code krijgt toegekend, maar dat is helaas nog helemaal niet zeker. Daarom is jouw ondertekening van deze petitie zo hard nodig! 

UPDATE 11 september 2020:

Inmiddels is bekend geworden dat de HBO Toegepast Psycholoog niet op de conceptlijst staat om bekostigd te gaan worden. Maar... de strijd is nog niet gestreden! We doen er alles aan om alsnog op de definitieve lijst te komen. Samen staan we sterker: zet dus je handtekening en deel de petitie! Dank!

movement-2953852_640.jpg

Rol HBO Toegepast Psycholoog in GGZ

Door onze deelname aan P3NL zit de NBTP aan tafel om de discussie te voeren over de toegevoegde waarde van de HBO Toegepast Psychologen in de GGZ. Dat de waarde er is, daar wordt inmiddels niet meer aan getwijfeld. De HBO Toegepast Psychologen voldoen ook aan de selectiecriteria die gesteld zijn door de deskundigen. Dat is echter helemaal geen garantie dat deze erkenning effect zal hebben en een code toegekend gaat worden. Adviezen mogen en kunnen namelijk genegeerd worden door beslissers. Waar nu de meeste weerstand op is te verwachten is de eis dat "De beroepsprofessional deskundig en bekwaam is om (een deel van) de behandeling onder eigen professionele verantwoordelijkheid uit te voeren". De overtuiging dat de HBO Toegepast Psycholoog dat niet zou kunnen is hardnekkig, terwijl dat bij andere HBO beroepen veel minder weerstand oplevert.

Minder wachtlijsten

De woorden wachttijden en kosten in de GGZ worden (ook door ons) makkelijk gebruikt, maar wij denken dat wij er echt eens bij stil zouden moeten staan welke misstanden er momenteel in de GGZ spelen, doordat er dus wachtlijsten zijn. Denk hierbij aan de mensen die momenteel in het nieuws zijn omdat ze suïcidaal zijn en geen hulp krijgen. Of de gemiste signalen in de forensische zorg waardoor mensen ontsporen en in het criminele circuit terecht komen. Bij heel veel problematieken zou een HBO professional prima ingezet kunnen worden (mogelijk deels en/of onder regie) om behandelingen in te zetten. Het is toch gek dat er blijkbaar beslissers zijn die denken dat mensen liever wachtlijsten willen en alleen WO psychologen, in plaats van minder wachtlijsten en ondersteunende inzet van HBO psychologen? 

Wel vergoeding door gemeenten

Extra vreemd: de geldstromen voor de aandachtsgebieden jeugd, huisartsenzorg, arbeid en organisatie lopen via gemeenten e.a. Daar zien we dat de HBO Toegepast Psycholoog erkend, gewaardeerd en betaald wordt. HBO Toegepast Psychologen mogen in Nederland dus wel met (soms zware) gedragsproblematiek aan de slag van kinderen, maar worden stelselmatig geweerd uit de volwassen GGZ. En dat alles omdat de instelling niet voor ze betaald krijgt!

Onderteken de petitie!

Tijd voor verandering dus! Werknemers, werkgevers, collega’s, opleiders, belangenbehartigers en HBO Toegepast Psychologen, teken de petitie als je ook overtuigd bent dat dit anders moet. Alvast super bedankt namens de Nederlandse Beroepsvereniging voor HBO Toegepast Psychologen (NBTP).

NBTPlogobeeldmerk_transparant_60_per.png


Bestuur Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bestuur Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...