Inwoners Rhenen TEGEN de doorberekening Precariobelasting op drinkwater Vitens

Inwoners van Rhenen! Spreek je middels deze petitie uit tegen deze verkapte belasting waarin gemeente Rhenen (zonder na te denken over consequenties of enige vorm van communicatie tegenover haar inwoners) belasting heft op de drinkwater leidingen van Vitens door haar grondgebied. Een primaire levensbehoefte wordt zo belast en door Vitens aan ons als burgers doorberekend. Uw factuur aan Vitens wordt in deze gemeente (naast nog 6 andere gemeenten) tot zeker 2022 onnodig hoog. Bijna 100 euro per jaar! Principieel is dit een rare gang van zaken.

Laat dus je stem horen EN DEEL in jouw netwerk!!! Niet acceptabel dat dit zonder enige vorm van communicatie zomaar als voldongen feit via je water leverancier kenbaar wordt gemaakt. IMG_20171216_125841_366.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Henk Schrikkema om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...