Zaventem: veiligheid eerst

De Nationale luchthaven van Zaventem: Brussels Airport, welcome to Europe.

 

De veiligheid op de luchthaven en de bijhorende tewerkstelling worden bedreigd door aanhoudende acties van verschillende actoren.

Onder druk van de publieke opinie, of door acties van milieu- en actiegroepen, of door uitspraken van de verschillende rechtbanken of door wie of wat dan ook, voelen de opeenvolgende, verantwoordelijke politici zich genoodzaakt wijzigingen aan de internationale richtlijnen en luchtvaartwetten aan te brengen.

Voor deze politieke inmenging, die startte in 1973, werd er volgens de internationale richtlijnen en luchtvaartwetten gevlogen, deze richtlijnen gelden nog steeds aangezien het hier over “het vliegen zelf” gaat: namelijk hoe krijg je een vliegtuig met  honderden mensen, tonnen vracht, liters kerosine, ... de lucht in, en naar hun bestemming?

Het was toen simpel en veilig: er werd rechtdoor, tegen de wind in, opgestegen en geland. Dit is waar iedere piloot van droomt. Niet verwonderlijk, het is immers de verantwoordelijkheid van de piloten de bestemming veilig te bereiken niet van politici.

Ik doe hierbij een oproep om terug te keren naar de basis: opstijgen en landen doe je door een vertrekbaan (en landingsbaan) te kiezen die de wind op kop heeft.

De 6 landings- en vertrekbanen van Brussels Airport zijn in de jaren '40 van vorige eeuw gebouwd om bij elke windrichting veilig te kunnen vertrekken en te landen. Die banen liggen er nog steeds.

We hebben geen wijzigingen van de internationale luchtvaartwetboeken nodig, geen aangepaste geluidsnormen, windnormen, spreidingsplannen, uitspraken van welke rechter dan ook, beslissingen van welke politiek varantwoordelijke dan ook nodig. We hebben de 6 banen, we moeten ze alleen alle 6 gebruiken ‘met de wind op kop’

Critici zullen zeggen dat dit niet haalbaar is, ze hebben ongelijk. Laat ons budgetten vrij maken om de 6 banen identiek uit te rusten zodat de moderne vliegtuigen volgens het enige princiepe van ‘vliegen’,‘rechtdoor tegen de wind in’ kunnen vertrekken en landen.

We moeten stoppen hier een ‘dossier’ van te maken, we zijn op een punt gekomen waar veiligheid en gezondheid het moeten overnemen van wij tegen zij.

Laat de hele Belgische bevolking veilig op vakantie vertrekken, laat ons oprecht kunnen zeggen: Brussels Airport, welcome to Europe.

HW

------------------------------------------

Nawoord.

Di Rupo, Verhofstadt, Durant, Anciaux, Leterme, Landuyt, Huytebroeck, Schouppe, Wathelet, … Touwaide en vele andere mensen, partijen en groepen, ga nu niet denken “wat zijn de gevolgen voor mij?” Nee, laat je enkel leiden door de basis van het vliegen en rust de 6 banen van Zaventem identiek uit en vlieg rechtdoor tegen de wind in. Einde luchtvaart dossier, overwinning van gezond verstand. Bedankt.

Akkoord of Niet-Akkoord met deze tekst