IK WIL DANSEN OP GOUDASFALT

Ik wil dansen op GOUDasfaltIK_WIL_DANSEN_OP_GOUDASFALT_[1080x1080]1.png

In een dringende oproep aan alle Goudse festivalbezoekers vragen we jullie om je stem te laten horen.

 

Wanneer we gezamenlijk uit deze coronacrisis komen, willen we niets liever dan elkaar weer ontmoeten. In kroegen, op terrassen en natuurlijk ook op festivals. In Gouda is het, zonder dat de meesten van jullie het weten, code rood op het gebied van festivals. Op het enige terrein in Gouda dat is ingericht voor evenementen, dreigt straks geen plaats meer te zijn voor ‘dance’-evenementen en festivals als Select, Riverdale en Kaas & Couscous Festival. Bovendien is er in Gouda op dit moment geen andere geschikte plek om deze wél te organiseren.

 

Dit alles is het gevolg van een geluidsonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd. Omwonenden van GOUDasfalt zouden te veel overlast ervaren wanneer zulke evenementen plaatsvinden op het terrein. Daarom worden er nu nieuwe geluidsnormen voorgesteld, die het onmogelijk maken om festivalbezoekers de gewenste beleving te geven.

 

Het zit zo

Allereerst willen we duidelijk maken dat het als organisatoren nooit onze intentie is om omwonenden tot overlast te zijn. Maar we willen aankaarten dat er in het uitgevoerde geluidsonderzoek geen enkele rekening is gehouden met organisatoren die willen voorzien in betere en slimmere manieren van geluidsuitstoot, om omwonenden te beschermen tegen overlast. Door extra te investeren in geluidswering en door kleine podia slim te positioneren kunnen we muziekevenementen een toekomst geven op GOUDasfalt.

 

Het onderzoek gaat uit van een festival met één groot podium voor alle bezoekers. Dit terwijl een festival bijna nooit bestaat uit slechts één podium. Het haalt de festivalbeleving naar beneden en het biedt geen kans om met kleinere geluidssystemen slim te werk te gaan.

 

In de praktijk is al gebleken dat het mogelijk is. Tijdens het kleinschalige Select Festival in 2019 waren de metingen gedurende het festival positief. Met twee kleine podia op plekken waar objecten het geluid konden tegenhouden, bleven de metingen binnen de grenzen.

 

Tot slot vinden we dat Gouda aantrekkelijk moet blijven voor iedere doelgroep. GOUDasfalt is een prachtig terrein, waar braderieën, sportactiviteiten en toneelkunsten straks gelukkig nog kunnen plaatsvinden. Het uitgaanspubliek dreigt alleen achter het net te vissen. Middels deze petitie kun jij laten horen dat deze evenementen en festivals van toegevoegde waarde zijn voor Gouda en voor jou als bezoeker. Samen kunnen we Gouda ervan overtuigen dat ervaren organisatoren in samenwerking met professionele geluidstechnici een eerlijke kans verdienen op GOUDasfalt. Om omwonenden te beschermen, maar vooral om te kunnen blijven dansen op GOUDasfalt. Al is het maar een aantal keer per jaar…

 

Select Festival, MASS Events, Riverdale Festival, De Opkomst

>> DOWNLOAD DE 'IK WIL DANSEN OP GOUDASFALT' CONTENT <<

>> DEEL DIT OP ELK MOGELIJKE MANIER DIE JE KAN BEDENKEN << 

>> ZET #IKWILDANSENOPGOUDASFALT IN JE BIO <<

>> DEEL DE POSTS VAN DE INITIATIEFNEMERS ZOVEEL MOGELIJK <<

>> @Selectfestival @ditisdeopkomst @riverdalefestival @massevents.nl <<

>> EN ZO DANSEN WE WEER SNEL OP GOUDASFALT <<


Select Festival, Riverdale Festival, MASS events, De Opkomst    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Select Festival, Riverdale Festival, MASS events, De Opkomst om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...