Ik vind het van groot belang dat Altweerterheide beschikt over een goede ontmoetingsruimte waarin alle verenigingen die dit willen hun activiteiten kunnen houden.

 Beste Dorpsgenoot,  

Zoals u misschien op Facebook, "Weertdegekste" en in de Limburger hebt gelezen is de dorpsraad aan het kijken op welke manier we invulling kunnen geven aan een ontmoetingsruimte voor alle verenigingen nu dat "de Paol" gesloten wordt.   Een goede ontmoetingsplek is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het dorp. We gaan hierover in gesprek met de gemeente.   Om de noodzaak van onze hulpvraag naar de gemeente extra kracht bij te zetten vragen we u of u deze petitie wil ondertekenen. Zo kunnen we laten zien dat het voor alle dorpsbewoners van belang is dat hier een oplossing voor komt.  

Wij danken u voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Altweerterheide  

 

Stelling Ik vind het van groot belang dat ons dorp beschikt over een goede ontmoetingsruimte waarin alle verenigingen die dit willen hun activiteiten kunnen houden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dorpsraad Altweerterheide om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...