Ik laat de wagen minstens één dag per week aan de kant staan

Met plezier laat ik de wagen minstens één keer per week op stal (in de garage). Goed voor klimaat, milieu, verkeersveiligheid en files.

Als je 100% op groene stroom (waterstof,...) rijdt dan verdien je uiteraard ook een pluim !

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jo Maes, Klimaatoase om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...