Ik hou van Honswijk

honswijk.jpg 

Het Plan van Aanpak wil van fort Honswijk een attractie maken met tenminste elke maand een evenement met duizenden bezoekers (100.000 per jaar). Dit is een serieuze bedreiging van alles dat fort Honswijk en omgeving nu juist zo aantrekkelijk maakt.

Door onvoldoende respect voor de rust, natuur en ruimte op het Eiland van Schalkwijk schaadt het plan de belangen van omwonenden, inwoners en belangengroeperingen van Houten en omliggende gemeenten.

En omdat in het Torenfort duizenden wettelijk beschermde vleermuizen overwinteren, kan het plan sneuvelen bij de rechter. Daarnaast zijn de benodigde 40 miljoen nog niet geregeld.

Samengevat:

  • aantasting rust op Eiland van Schalkwijk
  • aantasting flora en fauna
  • 100.000 bezoekers per jaar 
  • financieringsrisico
  • miljoenen risico voor Houten
  • aanvechtbaar bij de rechter  

Verzoek
Daarom verzoeken wij het gemeentebestuur om:

  • uitwerking van alternatieve kleinschaliger scenario’s voor fort Honswijk met minder grote financiële en juridische risico’s en veel beter in balans met de lokale belangen
  • te borgen dat de gemeente zeggenschap behoudt over de stichting Honswijk in oprichting. Het fort is waardevol erfgoed, dat vraagt om publiek toezicht, niet in het minst vanwege de risico’s

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Milieu Werkgroep Houten om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )