Ik doe aangifte tegen Abdoe Khoulani

Graag doen wij samen aangifte tegen de heer Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid te Den Haag. Naast dat wij het een bedreiging voor de Nederlandse maatschappij vinden en dus voor onszelf, zijn wij bang dat de heer Khoulani, omdat hij een publieke functie uitoefent, te zeggen, een politieke, daarmee INdirect ISIS-sympathisanten aanspreekt om de ISIS in de strijd te Irak fysiek te steunen.

Wij voelen ons als Nederlandse moslims bedreigd door zijn uitspraken. Wij hebben sterk het gevoel dat wij onze kinderen niet meer veilig op een Islamitische school kunnen inschrijven.De aangifte baseert zich op de Grondwet, daar, waar de wet spreekt over "In het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden" en te weten "Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet".

PvdA twee kamer lid Ahmed Markouch "Voorkom dat Khoulani een Islamitische school kan beginnen! Staatssecretaris van onderwijs moet nu ingrijpen en voorkomen dat de Stichting Islamtisch Onderwijs(SIO) van Abdou Khoulani komende schooljaar een islamtische school mag beginnen. Wij kunnen en mogen geen kinderen toevertrouwen aan mensen die het wrede ISIS bejubelen en jongeren oproepen naar Bagdad te gaan om geweld te plegen. Dit zijn misstanden die niet mogen worden gelegitimeerd met een beroep op de vrijheid van onderwijs of vrijheid van godsdienst. Het is de taak van de inspectie de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen, ook voordat een nieuwe school daadwerkelijk begonnen is! Moslim-ouders willen net als alle andere Nederlanders het beste onderwijs voor hun kinderen. Dat kan alleen gerealiseerd met bestuurders die het beste met onze kinderen voor hebben!"
Artikel 6 Grondwet

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

 • 1.
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2.
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
 • Toelichting:
  In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is. Dit mag je alleen doen of samen met anderen. Binnen de muren van een gebouw, maar ook daar buiten. Dit laatste mag alleen als je je houdt aan de andere artikelen van de Grondwet en aan andere wetten.

Artikel 7 Grondwet lid 3

Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod

 • 3.
  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
 • Toelichting:
  In dit artikel is de vrijheid van meningsuiting geregeld. In onze democratie is het zo dat je niet eerst toestemming hoeft te hebben voordat je iets schrijft of zegt. We hebben in Nederland dus geen censuur. Dat betekent niet dat je alles mag zeggen en schrijven zonder dat je daarvoor straf kan krijgen. Dat kan namelijk wel. Als je bijvoorbeeld iets zegt dat voor andere mensen kwetsend of beledigend is, kunnen ze naar de rechter gaan. De rechter kan dan toch nog een straf opleggen.

 

BELANGRIJK:

Door de petitie te tekenen sluit ik mij aan om collectief aangifte te doen tegen de heer Khoulani. Ik sta achter de aangifte en maak mij zorgen om de Nederlandse maatschappij. Ik hoop dat de aangifte hoog opgepakt wordt, en meegenomen wordt met het onderzoek van het OM naar de uitspraken van de heer Khoulani.