Ik denk na over mijn consumptiepatroon

Overconsumptie vormt een belangrijke oorzaak van klimaatopwarming.

Ik sta stil bij mijn consumptiepatroon (consumptie met mate, minder pakjes kopen, lokaal winkelen, kraantjeswater drinken, inzetten op hergebruik van grondstoffen en producten, minder voedselverspilling,...).

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jo Maes, Klimaatoase om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...