Huurbescherming voor recreanten/ eigenaren caravans/ chalets campings

Met deze petitie willen wij, eigenaren/ huurders van stacaravans en chalets gelijke huur rechten en huurbescherming zoals in de wet geregeld voor reguliere huurwoningen. 

Steeds meer bereikt ons berichten dat veel campingeigenaren " regeren" over campings en daarmee een angstcultuur creëren waarin de recreant geen enkele vorm van wettelijke bescherming geniet. Dat er huisregels zijn prima maar de Recron voorwaarden/ eigen voorwaarden zijn vaak in het belang van campingeigenaar. Niet in het belang van huurders van een recreatievoorziening, en ook is er geen bescherming in het geval van eigenaren van een recreatievoorziening die geplaatst is op huurgrond. De recreant moet beter worden beschermd en er moet een duidelijke huurbescherming komen waarin de angstcultuur afneemt, de recreant duidelijk weet waar hij staat en waarin hij investeert, zonder zijn investering verloren te zien gaan door de grillen van een beheerder of eigenaar recreatieterrein.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Esther van der Graaf om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...