huizenkoper moet zelf in woning gaan wonen

In grote steden is het al langer aan de gang. En nu zijn ook de kleinere gemeenten aan de beurt. Vastgoed investeerders die huizen massaal opkopen en verhuren cq door verkopen voor veel meer geld. En dit alles vanuit winstbejag. Nu de rijken van ons land moeten gaan betalen voor hun spaargeld op de bank zal dit alleen maar verder gaan toenemen.

Het maakt het kopen van een huis voor particulieren steeds ingewikkelder en duurder, zo niet onmogelijk. Met alle sociale gevolgen van dien.

Daarom is het tijd voor een wezenlijke verandering. Wettelijk moet worden vastgelegd dat een huis alleen gekocht kan worden door aanstaande bewoners.

Dus de koper van een huis moet er minimaal 3 jaar in gaan wonen voor het mag worden door verkocht. Dat is vrij simpel te controleren via de belastingaangifte en hypotheek teruggave.

Langdurig verhuur van een koopwoning moet helemaal worden verboden in steden; zo voorkom je huisjesmelken en airbnb taferelen.

Laten we als bewoners van de randstad de handen ineen slaan om de gemeenten en overheid aan te sporen in actie te komen. Zodat de huizenmarkt weer voor particulieren wordt die een woning zoeken om in te wonen!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Susanne Bouman om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...