HTM - Geen Engels op bus en tram

Geachte belangstellende,

Stichting Taalverdediging zet zich dit jaar in voor het verdrijven van het Engels uit het openbaar vervoer in Den Haag en zijn voorsteden. De reizigers komt zo langzamerhand het Engels de oren uit. Bij iedere halte, die de trams en de bussen van de Haagse Tramweg-Maatschappij (HTM) aandoen, wordt door de spreker op de geluidsband de stopplaats en wat zich daar allemaal in de omgeving bevindt, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels omgeroepen. Dat laatste voorafgegaan door de woorden ¨NEXT STOP¨, iedere keer weer. Het is werkelijk niet meer te verdragen. De tram- en busbestuurders, die dit de hele dag moeten aanhoren, worden er gek van, zo vernamen wij van enkele getroffen werknemers van de HTM. De leiding van deze vervoers-maatschappij is in haar welwillendheid ten opzichte van de Engelstalige gebruikers van haar voertuigen volledig doorgeschoten.

htm1.jpgDat bij toeristische bezienswaardigheden een aanwijzing in vreemde talen wordt gegeven kan aanvaardbaar zijn, maar dan niet alleen in het Engels, doch in verschillende vreemde talen. Bij alle overige haltes is dat Engels volledig overbodig. Wat heeft een toerist te zoeken bij het Kadaster of bij de Belastingdienst? Om nog maar te zwijgen over de griffie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Wij hebben het vermoeden dat die berichtgeving in het Engels gedaan wordt vanwege de aanname dat de Engelstaligen die in Den Haag en omgeving wonen, zoals expatters en buitenlandse studenten, niet de moeite willen nemen om Nederlands te leren en daarom in het Engels moeten worden bediend. Daar dient dan maar eens snel verandering in te komen en dat kan heel gemakkelijker door het afschaffen van het omroepen van Engelstalige mededelingen in de bus en in de tram. Als dat gebeurd is zal het heel druk worden bij de cursussen Nederlands in de hofstad.

Discriminatie!

In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke omstandigheden gelijk moet worden behandeld. Daar is dus bij de HTM geen sprake van. Engelstaligen worden voorgetrokken en de vele andere anderstaligen hebben het nakijken (en na-horen). Het alleen geven van faciliteiten aan Engelstaligen is je reinste discriminatie en dient te worden beëindigd. De gedachte dat Engels een bijzondere positie in Europa en de wereld zou innemen als internationale communicatietaal, zoals door veel bijdehante Nederlandse hotemetoten wordt beweerd, is onjuist: Lang niet iedereen in het buitenland begrijpt Engels en wat ons betreft mag dat ook wel zo blijven.

htm2.jpeg

Buitenlandse bezoekers

Tegen dienstbetoon aan buitenlandse bezoekers, zoals toeristen, bestaat natuurlijk geen bezwaar. Deze mensen, die maar kort in de stad vertoeven, willen graag zo veel mogelijk bezienswaardig-heden bezoeken en doen dat dikwijls door gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voor hen zou de HTM kaartjes van het lijnennet kunnen afdrukken, waar die bezienswaardigheden en de dichtstbijzijnde haltes op vermeld staan. Echter niet alleen in het Engels! Doe dat maar in alle gewenste talen. Zo duur is het afdrukken van zo’n kaartje nu ook weer niet en als een buitenlandse bezoeker uit een niet-Engelstalig land merkt dat er met zijn taal in Den Haag rekening wordt gehouden, is zijn dag weer goed! Bovendien neemt zulk een veeltaligheid de indruk weg, die er in het buitenland bestaat, dat Nederland min of meer een Engelstalig land zou zijn. Het wegnemen van die valse indruk is goed voor ons en voor onze taal.

Petitie

Om uw en ons verlangen naar het verwijderen van Engelstalige omroepberichten in de Haagse bussen en trams kenbaar te maken aan de HTM, treft u deze petitie aan. Wij zouden u willen verzoeken deze petitie te ondertekenen. Bij voorbaat onze dank!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Stichting Taalverdediging alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...