Houd het Groene Hart GROEN zonder nieuwe wegen!

  

Het Groene Hart staat voor:

      -         Uniek cultuurlandschap

-         Rust en ruimte

-         Flora en fauna

-         Prachtige vergezichten

-         Toerisme en recreatie

 

Dit willen we behouden en versterken door:

      -         Een duurzame visie op het Groene Hart

-         Stimuleren van de beleving van het gebied

-         Efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen

-         Gebruik maken van de bestaande wegen

 

Daarom zijn we tegen:

      -         Steeds maar nieuwe wegen, in plaats van het verbeteren van bestaande wegen

-         Het hanteren van achterhaalde groeivoorspellingen

-         Het asfalteren van bijzonder polderlandschap

-         Het overmatig voorrang geven aan zwaar vrachtverkeer

 

 

 Wij, belangengroepen, organisaties, partijen en personen die het Groene Hart een warm hart toedragen, spreken ons uit vóór een duurzame visie op het Groene Hart en tegen de aanleg van nieuwe wegen in het Groene Hart.

 Wij vinden dat onze prachtige polders met hun unieke natuur- en cultuurlandschap behouden moeten blijven. Met het oog op bescherming van kwetsbare natuur en bijvoorbeeld het bijzondere copelandschap, maar ook met het oog op de oase van rust en ruimte die het Groene Hart biedt aan bewoners, recreanten en toeristen.

 Helaas worden er plannen gemaakt om steeds maar nieuwe wegen door het polderlandschap aan te leggen. Als het aan onze bestuurders ligt komen er nieuwe wegen door de volgende gebieden:

-         Zaanse Rietveld

-         Boterpolder

-         Bentwoud

-         Katjespolder

-         Gnephoekpolder

-         Vrouwgeestpolder

-         Vierambachtspolder

 

Dit zou nodig zijn voor de verbetering van de bereikbaarheid. Het is tijd om ons te realiseren dat de denkwijze van het aanleggen van nieuwe wegen geen oplossing is. De groeivoorspellingen voor economie, demografie en mobiliteit zijn achterhaald en niet realistisch.

De aanleg van nieuwe wegen in het Groene Hart leidt slechts tot het aantrekken van meer (sluip)verkeer, met als gevolg: vervuiling van de lucht en vernietiging van de laatste delen van het Groene Hart. 

 Willen we de bereikbaarheid optimaliseren mét behoud van de waarden van het Groene Hart, dan zullen we slimmere oplossingen moeten bedenken waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

 Voorbeelden van alternatieven voor nieuwe wegen zijn: het toepassen van extra rotondes, snelheidsverlaging, en het gebruiken van distributiecentra om transport efficiënter te organiseren. Wij willen inzetten op het benutten van de bestaande doorgaande routes door ons gebied, en niet op de aanleg van steeds maar nieuwe routes. Om het doorgaande vrachtverkeer uit de centra te halen willen wij milieuzones instellen. 

 

Daarom bundelen wij de krachten van personen en organisaties die het Groene Hart een warm hart toedragen. Vóór duurzame oplossingen en daarom tégen wanstaltige en overbodige plannen die onze polders vernietigen.

  

Deze petitie wordt ondersteund door onder andere:

 

-         GroenLinks

-         Maak Het Hart Niet Hard

-         Comité Rondweg Nee

-         Werkgroep In het Zaanse Rietveld

-         Vereniging tot Behoud van het Open Landschap van Kaag en Braassem e.o.

-         Werkgroep Loeteweg

-         Initiatiefgroep Oude Rijnzone

-         IVN Alphen aan den Rijn

-         Milieudefensie Leiderdorp

 

 


GroenLinks Alphen aan den Rijn    Neem contact op met de schrijver van de petitie