Houd de sportvelden in de kern van Krabbendijke

Recent is bekend geworden dat Gemeente Reimerswaal na de zomer een besluit zal nemen rondom het al dan niet verplaatsen van de sportaccommodaties van de IJs- en skeelervereniging, Voetbalvereniging en Tennisvereniging.

“De dorpskern van Krabbendijke heeft tal van winkelvoorzieningen en een bloeiend verenigingsleven” 

Door het college zijn een aantal opties aan de Gemeenteraad voorgelegd waarbij verschillende fracties neigen te opteren voor verhuizing van de sportverenigingen naar de westkant van Krabbendijke, locatie Schapendijk. Deze locatie zien wij echt niet zitten en als het niet anders kan, dan gaat de voorkeur van ons uit naar de locatie Rozeboom. 

Alle verenigingen hebben de uitdrukkelijke voorkeur om op de huidige locatie te blijven. Met het oog op de veiligheid van onze jeugdleden en ook de grote maatschappelijke en sociale functie die wij als verenigingen vervullen. De verschillende verschillende verenigingen vertegenwoordigen immers met elkaar minimaal 1500 gezinnen uit het dorp Krabbendijke en willen graag in de dorpskern blijven.

In de varianten Rozeboom (groen gemarkeerde locatie op onderstaande foto) en Schapendijk (rood gemarkeerd) zullen de gemeenschappelijke verenigings- en schoolactiviteiten die ons juist zo binden in het hart van de dorpskern - zoals de ijsbaan, sportactiviteiten tijdens Koningsdag, Koningsspelen voor de scholen, etc. - nooit meer de binding met de kern hebben zoals we dit al generaties gewend zijn. Wilt u ook het bloeiende verenigingsleven behouden voor de dorpskern van Krabbendijke?

Teken dan nu de petitie!

sportvelden_pzc.jpg


Sportverenigingen Krabbendijke, voetbal, tennis en IJS- en skeeleervereniging    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sportverenigingen Krabbendijke, voetbal, tennis en IJS- en skeeleervereniging om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...