Houd de Oude Haven Leefbaar: Geen Massale Appartementenbouw

Beste medebewoners,

Wij maken ons ernstige zorgen over de plannen van Coronel om 220+ appartementen te bouwen in onze geliefde Oude Haven. Hoewel we begrijpen dat er woningnood heerst, geloven wij niet dat massale hoogbouw hier in de Oude Haven de juiste oplossing is. We willen graag meedenken over een alternatief dat beter past binnen onze wijk.

Waarom wij ons zorgen maken:

  1. Verstoring van de leefbaarheid: De bouw van 227 appartementen zal leiden tot een onhoudbare parkeerdruk en veiligheidsproblemen in onze wijk. De huidige parkeervoorzieningen zijn al ontoereikend, en het plan om bewoners te laten parkeren bij de sportschool van Coronel voldoet niet aan de gemeentelijke eisen.

  2. Geureisen en waterzuivering: De geplande waterzuiveringsinstallatie zal mogelijk geurhinder met zich meebrengen. Is er rekening gehouden met veiligheidsafstanden en bufferzones om overlast voor nieuwe bewoners te voorkomen?

  3. Omgevingsplannen en inspraak: Wij zijn bezorgd over het gebrek aan transparantie en overleg in het proces. Het lijkt erop dat de plannen voor hoogbouw al ver gevorderd zijn voordat de gemeenschap volledig is geïnformeerd en betrokken.

  4. Natura 2000-gebied: De nabijheid van een Natura 2000-gebied vereist strikte naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van de natuur. Is hier voldoende rekening mee gehouden in de plannen?

  5. Bewaring van het huidige straatbeeld: Hoogbouw zal het karakter van onze buurt ingrijpend veranderen. Wij pleiten voor een bouwplan dat past bij de bestaande architectuur en zichtlijnen respecteert.

  6. Misleidende reclame: Op de website https://onderdakinhuizen.nl/ staat: “Waar nu nog de kartbaan van Coronel aan de Oude Haven ligt, wordt straks door circa 240 huishoudens gewoond in comfortabele appartementen.” Dit wekt de indruk dat de bouwplannen al zijn goedgekeurd, wat niet het geval is. Dit soort misleidende reclame, ondersteund door betaalde advertenties, is onacceptabel. De gemeente zou juridische stappen moeten overwegen tegen deze misleidende praktijken, zoals het indienen van een klacht bij de Autoriteit Consument & Markt.

Wij roepen de gemeenteraad op:

  1. Na te denken over de bovenstaande zorgen en vragen.
  2. Een zorgvuldige en transparante dialoog met de gemeenschap te voeren en de juiste procedures te volgen.
  3. Gezamenlijk naar alternatieve bouwplannen te zoeken die beter passen bij de bestaande architectuur en het karakter van de wijk, zoals rijtjeshuizen of gezinswoningen.

Wij zijn bereid mee te denken over oplossingen die passen binnen de unieke structuur en sfeer van onze wijk, en die bijdragen aan een duurzame en leefbare woonomgeving.

Voeg uw handtekening toe en maak uw stem gehoord!

Geef onze buurt een stem in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Crystal 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Crystal alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...