HOU MARK RUTTE EEN SPIEGEL VOOR

INITIATIEFNEMERS

De ondertekenaars van deze petitie

 

HET DOEL VAN DEZE PETITIE

Wij willen als ondertekenaars een duidelijk signaal afgeven aan Premier Mark Rutte dat het tijd is om op te stappen, en zijn desastreuze kabinetsbeleid te stoppen om de volgende geconstateerde redenen

> in Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens

> in Nederland zijn steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank

> de ingevoerde participatiewet is in strijd met de grondwet en alle fatsoensnormen

> er ondanks beloftes hele groepen in Nederland wel op achteruitgaan, voornamelijk

   de meest kwetsbare groepen zoals mensen met een arbeidsbeperking

> de zorgkosten voor steeds meer mensen niet meer te betalen zijn

> de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt

> politici niet meer luisteren naar de stem van het volk in o.a. raadgevende referenda

> ongewenste wetten als o.a. de sleepwet, er gewoon doorgedrukt worden

> steeds meer politici fraudeurs, oplichters en dieven blijken te zijn, zonder gevolgen

> alle zekerheid op de arbeidsmarkt en vaste contracten ingeruild zijn voor zzp

   constructies en flexcontracten ten behoeve van de werkgevers

> de Nederlandse bevolking bewust misleid wordt met gemanipuleerde cijfers over

   o.a. de werkloosheidsstatistieken

> de woningmarkt volledig op slot zit, en een betaalbaar huis voor hele grote groepen

   niet meer bereikbaar is

> de pensioenleeftijd steeds verder verhoogt wordt voor hele groepen die dit lichamelijk niet aankunnen, en er door dubieuze rekenrente steeds meer gekort wordt op je pensioen terwijl de pensioenfondsen barsten van het geld

> er in Nederland het laatste jaar bijna een verdubbeling is geweest van mensen die dakloos zijn geworden, terwijl er wel 1,4 miljard euro aan het bedrijfsleven geschonken kan worden door afschaffing van de dividendbelasting, en dat ook nog aan bedrijven zoals Shell die niet het fatsoen hebben om de inwoners van Groningen fatsoenlijk te compenseren.

 

WIE WILLEN WIJ HIERMEE BEREIKEN

De boodschap die van deze petitie uit moet gaan is tweeledig

Onze wens is dat zoveel mogelijk mensen deze petitie ondertekenen en als hun petitie gaan zien, waardoor deze zoveel mogelijk gedeeld gaat worden

Tevens willen wij met met het massaal ondertekenen van deze petitie bereiken dat Mark Rutte, en meerdere politici uit zijn kabinet, gaan beseffen dat voor een groot deel van de Nederlandse bevolking de grens bereikt is van wat zij kunnen inleveren en incasseren en hier hun conclusies en posities aan gaan verbinden

 

AANBIEDING VAN DEZE PETITIE

Bij voldoende handtekeningen zal deze petitie aangeboden worden aan beschikbare mediakanalen en alle politieke partijen in Nederland

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Michel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...