Hou de Haagse Tennishoek open !

Geachte mevrouw de burgemeester, college van schepenen,

Enkele weken geleden werden alle leden van de Haagse Tennisclub geïnformeerd dat, naar aanleiding van een negatief advies van de brandweer, vanuit de gemeente is besloten het clubhuis en de tennisterreinen te sluiten voor onbepaalde duur. 

Wij (de leden) zijn hierdoor zeer verrast. We hebben deze plotse beslissing op geen enkele manier zien aankomen.

We zijn een kleine gezellige club, met 300 leden, die wekelijks recreatief, soms competitief, in gezinscontext, onder vrienden… gaan tennissen. In de mooie nazomer die we gehad hebben was dat voor ons en onze kinderen niet mogelijk. En nog steeds niet. Dat is bijzonder jammer. 

Het bestuur van de club werkt zeer hard om dit in orde te brengen en tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen. 

Als leden willen we u laten weten dat wij zeer bezorgd zijn over onze tennisclub en willen we mee zoeken naar en werken aan een oplossing. Dat is ook de reden van dit schrijven. We willen onze bezorgdheid bekendmaken, onze steun aan onze club betuigen, onze hulp aanbieden en het belang van het heropenen van de club duidelijk maken.
We zijn uiteraard ook bezorgd over de veiligheid, maar menen dat daaraan kan gewerkt worden zonder de terreinen volledig te sluiten. Dat de terreinen er ongebruikt bijliggen, daar heeft niemand iets aan.
We willen u dan ook met aandrang vragen te onderzoeken om op korte termijn alvast de tennisterreinen opnieuw toegankelijk te maken. Voor onze gezondheid, voor onze sociale contacten, voor onze ontspanning, voor ons welzijn. 

Wij dragen onze club een warm hart toe, en hopen op de actieve medewerking van de gemeente te kunnen rekenen om de Haagse Tennishoek zo snel mogelijk terug open te stellen. 

Met sportieve groet,  

Schermafbeelding_2022-11-08_201623.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marie Sainte om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...