Horeca 100% open of 100% vergoed

Ministerie van Algemene Zaken

Binnenhof 19

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

 

Valkenburg aan de Geul,2 december 2020

 

Geachte heer Rutte, beste Mark,

 

Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat de horeca, als gevolg van de door uw regering opgelegde maatregelen, in bijzonder zwaar weer verkeerd. De huidige situatie is bijzonder schrijnend: veel van de horeca ondernemers staat het water letterlijk aan de lippen en dreigen buiten hun eigen schuld om te verdrinken.

 

De door uw regering aangeboden (nood) hulpmaatregelingen zijn in het geheel niet toereikend om deze klap te overleven en raken onze bedrijfstak diep in het hart.

 

Nu wij voor de tweede maal dit jaar onze bedrijven op last van uw regering verplicht moeten sluiten, ondanks al onze inspanningen die wij eerder hebben verricht om onze bedrijfstak veilig te laten zijn, is het toekomstperspectief voor onze bedrijven buitengewoon somber en triest.

Indien er door uw regering geen extra aanvullende maatregelen worden getroffen, zullen enorme faillissementen en sluitingen niet uitblijven.

 

Wij vragen ons af of u ook maar enig idee heeft van het enorme leed wat uw beleid ten opzichte van de horeca aanricht: veel ondernemers met hun gezinnen die lang en hard hebben gewerkt voor hun zaak zijn nu aangewezen op een bijstandsuitkering. Ironisch genoeg moeten ze ondertussen wel hun personeel het gewone salaris doorbetalen. Begrijp ons goed: wij vinden het zonder meer terecht dat onze (waardevolle) medewerkers worden geholpen en beschermd maar kennelijk vindt u dat de ondernemers minder bescherming behoeven dan anderen. Dat alles maakt uw uitspraken over “dat we het samen doen” wel bijzonder cynisch!

 

In de huidige regelingen wordt nauwelijks rekening gehouden met omzetverliezen, reserveringen, vaste lasten etc. Wij begrijpen best wel dat er generieke maatregelen worden genomen en het niet mogelijk is om elk bedrijf apart te beoordelen maar het moet mogelijk zijn om meer specifieke regelingen te treffen.

 

Uw beleid zorgt er onder meer voor dat de economische gevolgen van deze crisis ongenadig hard op het bordje van enkele bedrijfstakken zoals de horeca wordt gelegd, waar andere bedrijfstakken sterk mogen profiteren.

U, als lid van een partij die zegt voor ondernemers op te komen, laat een deel van die ondernemers genadeloos in de steek. Dit terwijl er zich een ramp aan het voltrekken is en u biedt daarbij ook nog eens geen enkel perspectief op verbetering!

 

Als grootste bedrijfstak met 2,5 miljoen werknemers in de horeca en aanverwante bedrijven staat deze tak onder enorm grote druk en moet daarbij machteloos toezien hoe u hen in de steek laat.

 

Om onze bedrijfstak niet te laten omvallen is een meer ruimhartige vergoeding absoluut noodzakelijk!

 

Opgebouwde buffers gaan verloren of verdampen grotendeels aan de maandelijkse ontstane tekorten. Buffers die nodig zijn voor behoud van de onderneming, salariskosten en ondernemersloon, investeringen, openstaande facturen, fiscale afdrachten en aflossingen.

 

De horeca is letterlijk aan het uitsterven. Lang gekoesterde bezittingen en spaargelden worden momenteel aangewend om te overleven. U moet zich realiseren wat dit voor de toekomst kan betekenen: zelfstandige ondernemers worden door uw beleid gedwongen tot het “opeten” van hun reserves en opgebouwde pensioenpotjes waarna zij dus na enige tijd worden veroordeeld tot armoede.

Wij menen dan ook dat een politieke partij of een politiek leider die een dergelijk beleid goedkeurt zich daarvoor zou moeten schamen!!

 

Juist de horeca heeft na de eerste lockdown daadkrachtig en zichtbaar aangetoond en geïnvesteerd om een (nog) veiligere omgeving voor hun gasten te realiseren.

 

Wanneer wij om ons heen kijken en de drukte en bewegingen in binnensteden en winkelboulevards constateren, vragen wij ons af waarom juist onze bedrijfstak zo onevenredig hard wordt aangemerkt als een grote verspreidende besmettingshaard.

Verschillende statistieken geven aan dat het aantal besmettingen in de horeca maar een fractie is van het landelijk gemiddeld percentage. Het door u genoemde argument dat het gaat om ‘het beperken van de de verplaatsingen’, komt nogal merkwaardig over als wij de mensen massa zien bij tuincentra, woonboulevards en in de winkelstraten.

 

Wij verzoeken u om de horeca onmiddellijk open te stellen zonder restricties, dus terug naar het oude normaal en zonder 1,5 meter afstand!

En anders tot die tijd eisen wij 100% vergoeding, niet alleen van de kosten maar ook van ons omzetverlies.

 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

 

Met vriendelijke groet,

 

Verontruste horeca ondernemer,

Paulien van Ogtrop- Hogevonder

Patrick en Claudia Mertens

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Paulien Hogevonder om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...