Hoop voor Bijzondere Kinderen

Kinderen met een beperking moeten vaak op internaat of lange uren doorbrengen op de schoolbus/auto om op school te geraken. Blijkbaar vindt het kabinet van onze huidige minister van onderwijs dat er voldoende middelen voor handen zijn. Men doelt erop om onze kinderen op termijn te integreren inde gewone scholen. Het feit dat wij als een van de weinige landen 'bijzonder onderwijs' aanbieden zou net een voorbeeld voor anderen kunnen zijn.
Deze kinderen hebben evenveel recht als 'gewone' kinderen om degelijk aangepast onderwijs te krijgen.
Daarom ijveren wij om de oprichting van meerdere scholen, zodat hun beperktheid enkel blijft bij hun lichamelijke en/of mentale beperking, niet nog extra beperkingen door lange afstanden te moeten afleggen, op internaat te moeten, ...
Met hoe meer personen we dit tekenen, des te beter we het probleem in kaart brengen en er oplossingen moeten gezocht worden!

Hoop voor Bijzondere Kinderen    Neem contact op met de schrijver van de petitie