Hoogbegaafdheid/volwassen underachievers: het taboe moet weg.

Je naam vermelden hoeft niet, maar waarom niet een opmerking met daarin LEEFTIJD, WOONPLAATS, EIGEN SITUATIE, MOTIVATIE OM TE ONDERTEKENEN, ... ?

"De emancipatie van hoogbegaafden loopt 25 jaar achter op die van bijvoorbeeld homo’s: gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden zouden meer ‘uit de kast’ moeten komen." 

http://www.choochem.nl/html/filesystem/storeFolder/19/090615%20%20%20Hoogbegaafden%20boekje_web_2lr.pdf

In dit werkstuk wordt het aantal disfunctionerende hoogbegaafde (en/of hoogintelligente?) volwassenen in Nederland op 60 000 tot 100 000 geschat. In Vlaanderen moet dat dan 20 000 tot 35 000 zijn. Dus ziek, depressief, langdurig werkloos, arbeidsongeschikt, vereenzaamd, verslaafd, tot zelfs dakloos, gecolloceerd, crimineel actief, ... Bijna niet te geloven, ... maar wat als het waar is?

-------------------

 
''Hoogbegaafden wijken af van het gemiddelde, en veel organisaties kunnen daar niet mee omgaan,'' zegt Frans Corten, loopbaanbegeleider voor hoogbegaafden. ''Ze doen in de ogen van collega's te veel hun best. En als ze pech hebben, worden ze ook nog tegengewerkt door hun leidinggevende, die zich nogal eens bedreigd voelt.''

Wat het extra lastig kan maken, is dat hoogbegaafden vaak zelf niet weten dát ze hoogbegaafd zijn. ''Ze voelen zich van jongs af aan onbegrepen en hebben moeite zich in groepen te profileren,'' zegt Corten. ''Dat is zonde, want ze hebben veel te bieden: ze zijn creatief en komen met originele ideeën. Maar de samenleving geeft ze die kans niet. Veel van hen lijden daardoor een armzalig bestaan, het aantal hoogbegaafden met een minimuminkomen ligt ver boven het gemiddelde. Sommigen raken zelfs dakloos.''
 
-------------------

http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Hoogbegaafd-of-hoogintelligent.htm

 

Veel mensen denken, dat iemand die intelligent is, hoogbegaafd is. Maar iemand die intelligent is, is eigenlijk hoogintelligent. Hoogbegaafden zijn ook intelligent, maar dat is niet het enige. Wat is precies het verschil tussen hoogintelligent, en hoogbegaafd?

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/116160-hoogbegaafd-of-hoogintelligent.html

------------------

http://www.mensa.nl/hoogbegaafdheid/kenmerken/anders-zijn


"Emotioneel

Veel hoogbegaafden, zowel kinderen als volwassenen, lijken zeer sensitief te zijn. Zij zijn gemakkelijk bezeerd, snel gekwetst, verdrietig of van hun stuk gebracht. Ze zijn gewetensvol, gemakkelijk overweldigd, kennen een grote sociale rechtvaardigheid en hebben een intens gevoelsleven. Ze kunnen gemakkelijk overprikkeld raken. Deze kenmerken gaan niet over door er aandacht aan te besteden of volwassen te worden. Een sensitief mens is gewoon een sensitief mens. Het is voor deze mens 'natuurlijk' gedrag. Niet 'emotioneel achter', maar eenvoudigweg kwetsbaar."
 
 
 
 
"De signalen die begaafde mensen uitzenden, zijn ‘high voltage’. De grote leerhonger, de intensiteit, de complexiteit en de creative drive zorgen voor een laserkwaliteit die niet iedereen aankan. Te bedreigend, te overweldigend, te verwarrend. En daardoor komt er weinig terug."
 
 
 
 
De problemen van hoogbegaafden kunnen hoog oplopen zonder dat iemand wat doet. Vaak zijn het perfectionistische binnenvetters die door ervaring wijs geworden geleerd hebben niet snel met hun problemen naar buiten te komen. Ze voelen zich machteloos en worden boos op de wereld. Helaas laat het verhoogde percentage hoogbegaafden dat suïcide pleegt, ... zien dat de problemen soms zeer ernstig kunnen zijn.
 
 
 
Francis Heylighen [professor VUB, Brussel] wijst er op dat de eigenschappen van 'zelf-actualiseerders' sterk overeenkomen met de eigenschappen van hoogbegaafden[2]. Hij stelt dat er voor zelf-actualisatie ook cognitieve competentie, oftewel kennis en intelligentie nodig is.
 
 
Hij ziet de volgende overeenkomsten:

Cognitie

 • Origineel, ongebruikelijke ideeën, creatief, verbindt ogenschijnlijk verschillende ideeën

Perceptie

 • Excellent en een ongebruikelijk gevoel voor humor
 • Zeer goede waarnemer, goed vermogen tot observatie
 • Gepassioneerde en intense gevoelens
 • Gevoelig voor kleine veranderingen in de omgeving
 • Bewust van dingen die anderen niet waarnemen, nemen de wereld anders waar
 • Tolerantie van ambiguïteit en complexiteit
 • Kinderlijk gevoel van verwondering

Motivatie/waarden

 • Perfectionistisch, heeft hoge standaarden voor zichzelf en anderen
 • Zeer nieuwsgierig, verlangen om te weten
 • Zeer onafhankelijk, autonoom, minder gemotiveerd door beloning en bewondering
 • Zoeker van ultieme waarheden, zoekt naar patronen en betekenis in het leven
 • Houdt van uitdaging, voorkeur voor het nemen van risico's
 • Woede over onrechtvaardigheid en morele inbreuken, goed gevoel voor rechtvaardigheid
 • Brede interesse, overweldigd door vele interesses en vermogens
 • Sterke morele overtuigingen, integer, eerlijk
 • Sterke gedrevenheid
 • Visionair, verwerkelijkt visies, gevoel van lotsbestemming of levensmissie
 • Houdt van ideeën en discussie

Activiteit

 • Grote aandachtsboog langdurige concentratie op onderwerpen van interesse, vasthoudend
 • Heeft periodes van eenzaamheid en overdenking nodig

Sociale relaties

 • Trekt regels en autoriteit in twijfel, stelt ongemakkelijke vragen, non-conformistisch
 • Voelt zich 'anders', niet op één lijn met anderen, gevoel van vervreemding en eenzaamheid
 • Zeer gecompassioneerd
 • Empathisch, voelt sterk mee met anderen, helpt anderen zichzelf te begrijpen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfactualisering

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Dirk Van Landen toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...