Hogere tegemoetkoming hard nodig voor studenten van de 'pech-generatie'

Vanaf 1-9-2015 konden studenten geen basisbeurs meer ontvangen maar waren daarentegen genoodzaakt een studielening af te sluiten. Dit resulteerde in hoge schulden bij veel studenten die daardoor wel de 'pechgeneratie' genoemd worden. De politiek is er inmiddels achter dat deze voortgang niet wenselijk is en plannen liggen er om deze regel terug te draaien.

Waaraan heeft de pechgeneratie het te danken dat zij nu met deze studieschuld zitten? Hebben zij gevraagd om een wetswijziging die achteraf toch niet zo goed bleek?

Vanaf 2023 ontvangen uitwonende studenten mogelijk weer een beurs van €279,90 per maand. Gelukkig maar, want zoals onze koning zei in zijn kersttoespraak: 'De toekomst is in goede handen'. Hij zei, en dan citeer ik: 'ik ontmoet ze overal, jonge mensen met idealen en verbeeldingskracht. Zij voelen zich mede verantwoordelijk en zijn bereid de toekomst op hun schouders te nemen. Er zit zoveel veerkracht in de jonge generatie, maar jonge mensen kunnen het niet alleen. Terecht zeggen ze: schuif het niet allemaal op ons af. Luister naar ons, geef ons de ruimte, vertrouw ons, help ons, maar neem zelf verantwoordelijkheid en maak die ook waar'. Einde citaat kersttoespraak. 

Dit is ook precies de reden waarom deze jongeren, die deze jaren gestudeerd hebben om 'de toekomst op hun schouders te nemen' en door de nieuwe wet een lening moesten aangaan en achterblijven met een forse studieschuld, niet met een kluitje het riet ingestuurd mogen worden. Een toegemoetkoming van €1.436,-, waarover nu in het kabinet gesproken gaat worden, zou een lachertje zijn, de generatie voor en na hen, ontving namelijk ruim €13.000,- om hun studie te kunnen bekostigen. Dit is een verschil van bijna €12.000,- (bij een 4-jarige studieduur).

Neem de verantwoordelijkheid, kabinet, om ervoor te zorgen dat onze toekomst in de handen van de jonge generatie veilig is. Dat kan voor een groot deel door ze van de door de gewijzigde wetgeving ontstane financiële verplichting te ontslaan waardoor ze gelijke kansen hebben als de andere studenten. Want zoals de koning het al zei: 'Jonge mensen kunnen het niet alleen'. 

Daarom..... Ik doe een beroep op het kabinet, en ik hoop heel veel (ouders van) studenten met mij, GEEF DE PECHGENERATIE HETZELFDE ALS DE GENERATIE DAARVOOR EN ALS DE GENERATIE DIE NU AAN DE BEURT IS, namelijk 279 euro per maand met terugwerkende kracht!

Omgerekend zou dat uitkomen op minimaal €13.392,- per student bij een studieduur van 4 jaar.

Of verwachten we van ze dat ze het straks allemaal zelf wel opknappen? Zou dat eerlijk zijn?

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marianne om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...