BEŞ BİN EURO BEDEL İLE TESKERE ALMA HAKKIMI İSTİYORUM!

BEDELLİ  HAKSIZLIĞA HAYIR!

BEŞ BİN EURO BEDEL İLE TESKERE ALMA HAKKIMI İSTİYORUM!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Sayın Cemil Çiçek,

TBMM tarafından kasım ayında kabul edilen yeni ‘bedelli askerlik’ yasası ile temel askerlik eğitimi kaldırıldı. Bu sebeple, yasa yürürlüğe girmeden önce ‘eski uygulamadan yararlanmak için’ başvurabilenler sadece 5 bin Euro bedel ödeyip, teskere almaya hak kazandı.

Bu arada Avrupa’da binlerce Türk genci, Konsolosluklarımızın kabul ve işlem kapasitesi yetmediği için, hizmet mağduru durumuna düştü. Gençler sabahlara kadar işlem sırası almak için bekledikten sonra; kimisi numara alamadan, kimisi ise sıra almasına rağmen işlemini yaptıramadan yeni yasa yürürlüğe girdi.

Sayın Çiçek,

Vatandaşlarımızın müracaatları için yeterli zamanın sağlanmaması, Konsoloslukların önünde yığılmaların öngörülmemesi Avrupa’da yaşayan gençlerimizin kendi hatası değildir.

Bu haksızlığın giderilmesi için Avrupa’daki Türk gençlerinin eski dövizli askerlik uygulamasından yararlanması (5 bin Euro ödeyip, terhis olmaya hak kazanması) amacıyla makul bir geçiş süresi tanınmalıdır.

Diğer yandan ayrımcı, islam karşıtı uygulama ve davranışların doruğa çıktığı Batı Avrupa’da  yaşayan vatandaşlarımız,  ekonomik krizin de etkisiyle yoğun işsizlik ve buna bağlı olarak ciddi bir yoksulluk içinde ayakta kalma mücadelesi vermektedirler. Bu nedenle zaten 5 bin Euro askerlik bedelini ödemekte zorluk çeken gençlerimiz ve aileleri, bedelin iki katına çıkarılması sonucu, eski uygulamadan yararlandırılmayarak yasa değişikliğinden dolayı iki kez mağdur  duruma düşmüşlerdir.

Yasa koyucu olan TBMM’nin, kendisinin sebebiyet verdiği; vatandaşın hizmet mağduriyetine çözüm bulacak iradeyi göstereceğine inanıyoruz.

 

Saygılarımla arz ederim,

Tarih: 28 Aralık 2011, Rotterdam/Hollanda

Bu kampanya Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) ve Almanya Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF) tarafından ortak başlatılmıştır.