Het spoorwegpersoneel stikt, het heeft lucht nodig!

HELPONZETREINEN.JPG

Jarenlang hebben opeenvolgende regeringen de spoorwegen verstikt met lineaire besparingen. Legislatuur na legislatuur werd het niet vervangen van personeel het voor de hand liggende antwoord voor de spoorwegdirectie die deze besparingen in hun begroting moest opnemen.  

Steeds meer reizigers, meer werkdruk met steeds minder personeel.  

Het werkte, jarenlang. Maar het personeel is uitgeput.  

En dat heeft directe gevolgen: voor het spoorwegpersoneel, dat duizenden recuperatiedagen moet opnemen, en voor reizigers, die voor het eerst in de geschiedenis van de Spoorwegen geconfronteerd werden met structurele treinbezuinigingen in december 2021 en januari 2022.  Natuurlijk houdt COVID hier verband mee, maar het maskeert een veel ouder structureel probleem dat dit jaar door de sociale inspectie aan de kaak is gesteld.  

Om nog maar te zwijgen van de stations in onze dorpen en op het platteland die minder en minder bemand zijn met personeel. Geen loketbediende meer, geen onderstationschef meer, geen poetser meer, geen assistentie meer, geen glimlach meer. Lege stations zijn een open deur voor vandalisme en onveiligheid, zowel voor boordpersoneel als voor reizigers.  

Het spoorwegpersoneel stikt. Het heeft lucht nodig. Behoefte aan massale werving van nieuwe collega's die het spoorvervoer nieuw leven inblazen.

Deze regering is ambitieus. Zij wil meer treinen om de klimaatuitdagingen aan te gaan . Wij ook! Maar om het bestaande aanbod al te kunnen garanderen, is er personeel nodig en wel nu!  

Daarom vragen wij u om ons te steunen door deze petitie te ondertekenen:

  • Zodat de overheid in de beheerscontracten waarover momenteel wordt onderhandeld, personeelsmiddelen opneemt die in verhouding staan tot de spoorambities.
  • Zodat er consequente  financiële middelen worden toegekend aan NMBS en INFRABEL zodat deze bedrijven het nodige personeel kunnen aanwerven om in veilig, normale arbeidsomstandigheden te kunnen werken en om de belangen van reizigers beter te kunnen dienen.
  • Zodat de financiële middelen die aan bedrijven worden toegewezen, te goeder trouw en de komende jaren prioritair worden gebruikt, voor de massale aanwerving van personeel.  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat ACV-Transcom alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...