Het slavernijmonument verdient een betere plek in het Griftpark!

foto_voor_petitie_(4).jpgWij, omwonenden en bezoekers van het Griftpark en andere inwoners van Utrecht, roepen het college van B&W op om haar besluit terug te draaien en een betere plek in het Griftpark aan te wijzen als locatie voor het slavernijmonument. Wij zien daarvoor een locatie direct aan de Biltsche Grift aan de rand van het manifestatieveld, aan de overzijde van de bloemenmuur en het restaurant.

Allereerst stellen wij voorop dat wij het initiatief voor een slavernijmonument in Utrecht toejuichen en het een eer vinden om dit monument in het Griftpark te krijgen. Wij staan alleen afwijzend tegenover de door het college aangewezen plek in het park, omdat het monument op die plek het karakter van het Griftpark aantast en daarbij dat het monument op die plek niet de waarde krijgt die het verdient, terwijl er elders in het park een veel betere plek is.

Waarom op een andere plek in het park?

Bezwaren tegen de nu gekozen locatie; er komt zowel een zuil op als een deel naast de heuvel.

  • Je zet zo een monument op een monument. De heuvel staat symbool voor de gashouders die hier ooit stonden en is een monument voor de verdwenen gasfabriek en de vervuiling die achterbleef.
  • Dit doet inbreuk op het hart van het Griftpark, hier ligt de geschiedenis van het park verankerd. Naast de heuvel liggen hier de cascades naar de Vaalthaven, de natuurkern, als symbool voor de natuur die de industrie heeft overwonnen, en de beeldengroep. Allemaal blikvangers die door een goed ontwerp vloeiend in elkaar overgaan en zo één geheel vormen. Hier moet je het slavernijmonument niet tussen proppen.

Ook het slavernijmonument zelf komt op deze plek niet tot z'n recht.

  • Het verdient een plek waar het niet om aandacht hoeft te vechten. Dat is hier echter wel het geval. Het monument heeft een heel eigen verhaal te vertellen, maar men zal hier niet de rust nemen om aandacht aan dit monument te schenken.
  • Bezoekers die vanaf de hoofdingangen het park binnenkomen zien het monument weggestopt in een hoekje achter de vijver staan. Dat is niet wat je voor het slavernijmonument in Utrecht voor ogen hebt!

Het monument moet op een plaats komen waar het tot z'n recht komt en die plek is er!

Langs de oever van de Biltsche Grift, dus aan de rand van het manifestatieveld aan de overzijde van de bloemenmuur en het restaurant, is een prachtige groene plek voor het monument. De plek kan bovenaan voor de bomen, maar mogelijk ook op, in of onderaan het talud zijn.

Op deze plek kan het slavernijmonument volledig tot z'n recht komen en de aandacht krijgen die het verdient, hier ervaart men de rust om zich over de betekenis ervan te bezinnen. Ook heb je van hieruit nog zicht op het singelgebied, waardoor de link met de stad en het Utrechts slavernijverleden intact blijft.

Verder heb je hier veel ruimte om jaarlijkse herdenkingen te organiseren.

Daarom

Ik, ondergetekende, roep het college van B&W op om de in deze petitie voorgestelde plek in het Griftpark aan te wijzen als locatie voor het slavernijmonument.

 

NB. Als je aanvullend een opmerking schrijft, wordt deze alleen zichtbaar als jouw naam op openbaar staat.

Let op! Na ondertekening krijg je een mail om jouw handtekening te bevestigen. Houd ook je spam box in de gaten.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik omwonenden Griftpark om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...