Herziening zorgtrajecten voor een kwalitatieve dieetbegeleiding

Wij, de VBVD en de UPDLF, wensen een herziening van zorgtrajecten voor diëtisten. Hoewel we blij zijn dat diëtetische hulp toegankelijker wordt, snijden de opgelegde bepalingen uit de zorgtrajecten als een mes aan beide kanten. Ze bedreigen niet alleen het voortbestaan van diëtisten, maar brengen ook de kwalitatieve zorg voor patiënten in gevaar. Geef diëtisten de ruimte om kwalitatieve dieetbegeleiding te bieden en patiënten de aandacht te geven die ze verdienen.

Concreet vragen we:

  • Flexibiliteit in de tarieven: diëtisten moeten de mogelijkheid hebben om zelf redelijke, marktconforme en levensvatbare tarieven te bepalen die overeenkomen met de waarde van hun diensten.
  • Flexibiliteit in het aantal sessies en sessieduur: we pleiten voor een vrije keuze van het aantal toegestane sessies, zodat diëtisten de nodige tijd kunnen besteden aan de individuele behoeften van hun patiënten. Ook de opgelegde beperkingen op de duur van de sessies moeten herzien worden om diëtisten in staat te stellen effectieve en uitgebreide begeleiding te bieden.

Ben je het met ons eens en eis je ook een herziening van de zorgtrajecten? Laat dan je stem horen en onderteken deze petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik VBVD en UPDLF om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.