Herziening globalisatiepremie

Beste ondernemer  

De Vlaamse Regering ontwikkelde een nieuwe vorm van financiële ondersteuning voor bedrijven uit zwaar getroffen sectoren. Denk daarbij vooral aan evenementen, horeca en toerisme. Deze sectoren zijn immers nog steeds verplicht gesloten en hebben geen enkel perspectief op heropening. Hierdoor kunnen deze sectoren geen inkomsten genereren maar lopen de kosten gewoon door. Veel bedrijven uit deze sectoren komen daardoor in financiële moeilijkheden en om die bedrijven een hand te reiken, ontstond de globalisatiepremie.  

Op 23 december 2020 werd de globalisatiepremie als volgt aangekondigd op de website van Vlaio:  

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren. Zo zal er een Globalisatiepremie komen voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden. Zij kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.  

Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn Voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn. Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.  

Minister Crevits kondigde de globalisatiepremie op 29 januari 2021 echter als volgt aan:   Een onderneming die een beroep wil doen op het mechanisme moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming een minimale omzet van 450.000 euro hebben in diezelfde periode in 2019 en moet de onderneming rechtspersoonlijkheid hebben en met een jaarrekening werken. De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw en wordt toegekend op ondernemingsniveau. Voor middelgrote en grote ondernemingen mag de steun nooit meer bedragen tot 70% van de niet-gedekte vaste kosten. Voor kleine ondernemingen mag de steun nooit meer bedragen dan 90% van de niet-gedekte vaste kosten.   

In de initiële aankondiging van de globalisatiepremie was er geen sprake van een minimale omzet (450.000 euro) om in aanmerking te komen. Verschillende sectoren waren dan ook opgetogen dat deze premie eraan zou komen, mits correctie van de reeds verkregen steun. Merk op dat de steunmaatregelen van de eerste lockdown (13 maart tot 8 juni 2020) forfaitair bepaald werden en niet op basis van omzetverlies. Onze indruk van de globalisatiepremie was dat die diende om dit te regulariseren, daar een forfaitaire regeling geen antwoord kon bieden aan de noden van de ondernemingen. Bedrijven, ongeacht groot of klein, die hun ontvangen steun van de eerste lockdown dienden terug te betalen na een dispuut rond al dan niet fysieke vestiging, zouden door de globalisatiepremie wél steun voor de eerste lockdown kunnen ontvangen, net zoals men voor ogen had, nl. niemand uitsluiten en vooral gezonde bedrijven door de crisis helpen.

Unizo stelde immers “dat deze crisis niemand failliet mag laten gaan en al zeker niet de gezonde bedrijven.” Door de extra voorwaarde hieraan te koppelen blijven een heleboel getroffen ondernemingen echter met lege handen achter en zeker diegenen die al geen steun kregen tijdens de eerste lockdown. Denk daarbij aan de subsector tours en stadswandelingen, die hierdoor volledig buitenspel gezet werd.  

Om een economische bloedbad bij de kleine en middelgrote ondernemers te vermijden, vragen wij vragen aan minister Crevits, Unizo en Toerisme Vlaanderen om de voorwaarde van 450.000 euro als minimale omzet te schrappen. Wanneer men omzetverlies over de volledige lijn zou hanteren (mits een vermindering van de reeds ontvangen steun) zou deze maatregel zijn beoogde doel halen, nl. iedere gezonde onderneming vrijwaren van faillissement.  

Tevens vragen wij een verlenging van het dubbele overbruggingsrecht voor sectoren die door de overheid verplicht gesloten worden. Wij sluiten onze onderneming, in vele gevallen een levenswerk, uit solidariteit met de maatschappij. Ons inziens zou deze solidariteit ook in de omgekeerde richting toegepast dienen worden. Wij betaalden immers jarenlang correct onze belastingen, wegentaksen, vestigingstaksen, voorheffingen en RSZ. Nu is het aan de overheid om ons niet in de steek te laten.  

Onderteken deze open brief indien u akkoord bent en aan minister Crevits, alsook aan andere betrokken partijen, vraagt om onze rechten te vrijwaren.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Antwerp Tours Association om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...