Herzie de wet verplichte GGZ

Ondanks een dringend appel tot wijziging en uitstel van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt de wet verplichte GGZ per 1 januari 2020 van kracht. Wij staan van harte achter de bedoeling van de wet om minder mensen gedwongen op te nemen. Maar in zijn huidige vorm zal de wet juist leiden tot slechtere zorg, meer crisisopnames  en langere wachtlijsten. Daarnaast is het een grote overwinning voor de bureaucratie, want het is een bureaucratisch monster geworden. Alleen al aan psychiater-uren zijn er jaarlijks 130 fte extra nodig. Dit alles is niet in het belang van de patiënten. De wet tegenhouden kan niet meer. Wij vinden de gevolgen ervan echter onverteerbaar en roepen daarom op de wet zo snel mogelijk te herzien.

 

-Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft deze petitie ondertekend (nr.816)

-Verspreid deze petitie liefst naar minstens twee anderen.

-Elke handtekening is even waardevol, maar zet even bij het commentaar als je psychiater bent en/of geneesheer-directeur/eerste geneeskundige. Zij hebben met deze wet immers het meeste te maken.

Meer informatie op https://www.herziedewetverplichteggz.nl/

 


Menno Oosterhoff, psychiater, 0620708160    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Menno Oosterhoff, psychiater, 0620708160 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...