Herstructurering Angulariusplein Naaldwijk

Beste mede buurtbewoner,

U ontvangt van ons deze petitie omdat wij graag een goede herstructurering van het Angulariusplein aan willen dragen bij de Gemeente Westland. U allen bent woonachtig in de omgeving van het Angulariusplein en met velen van u is dit onderwerp onderling meermaals besproken. Onderstaande punten zijn in deze gesprekken naar voren gekomen.

- Het algehele beeld is dat het Angulariusplein in een slechte staat van onderhoud verkeert en aan vernieuwing toe is.

- Het straatwerk is slecht en bestaat uit verschillende soorten bestrating.

- Meerdere punten op het plein staan na regenval langdurig blank. Er is dus een slechte waterafvoer.

- Het gemeentegroen wordt nagenoeg niet onderhouden wat een zeer onverzorgd beeld aan het plein geeft.

- Hoewel het speeltuintje op het Angulariusplein bedoeld is voor kleine kinderen, wordt deze het meest gebruikt door hangjongeren. Deze groepen zorgen voor veel zwerfafval en geluidsoverlast. Aangezien er inmiddels speelvoorzieningen voor kinderen op het Wilhelminaplein en tegenover het Gemeentehuis zijn aangebracht zien de bewoners dit speeltuintje graag VERDWIJNEN.

- De parkeervoorzieningen voor de buurtbewoners zijn beperkt. Wij zijn van mening dat een andere indeling van het Angulariusplein meer parkeerplaatsen kan realiseren.

Bent u het met bovenstaande punten eens dan willen wij u graag vragen de petitie te ondertekenen zodat wij deze kunnen aanbieden aan de Gemeente Westland.

 

Met vriendelijke groeten,

Arjan en Jessica Boerlage

  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jessica Boerlage om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...