Herstel kademuren oude haven / kaai Bergen op Zoomm

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Coen Jansen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...