Herkansen tweedejaarsvakken svj

Blok 3 is voor ouderejaars de laatste mogelijkheid om oude tweedejaarsvakken te herkansen. En dat, terwijl velen momenteel druk zijn met fulltime redacties en stages. Mocht je dit blok je tweedejaarsvakken niet af kunnen ronden, dan moet je volgend studiejaar een nieuw tweedejaarsvak volgen. In plaats van je te kunnen richten op redacties en stages, ben je dan genoodzaakt om (werk)colleges te volgen van een nieuw tweedejaarsvak. Oftewel: je loopt studievertraging op.

Wij verzoeken om ook in blok 4 en 5 de mogelijkheid te geven tot het herkansen van oude tweedejaarsvakken. Hoe groter de achterban is, des te groter de druk. Teken dus!