Herenweg 30km/u!

herenweg_warmondkopie1.jpg

Beste bewoners van Warmond, 

Hoewel de gemeente ruime tijd geleden heeft toegezegd om van de volledige Herenweg een 30km/u zone te maken (Padoxlaan tot Beatrixlaan), worden de plannen al aangepast voordat ze zijn gerealiseerd!

Door de gemeenteraad is er nu voor gekozen om herinrichting van de Herenweg te beperken vanaf de Laan van Oostergeest, en niet, zoals in het participatief ontwerp was afgesproken, vanaf de Julianastraat. Vanaf de laan van Oostergeest tot de Beatrixlaan wordt nu een traject met adviessnelheid 30km/u met sobere inrichting ingevoerd.

Dit is niet wat was afgesproken en past niet binnen het eerdere uitgangspunt, dat prioriteit wordt gegeven aan verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers en voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers in het bijzonder. De veiligheid van onze schoolgaande kinderen wordt onvoldoende gewaarborgd, wanneer de Herenweg niet geheel een strikte 30km/u zone wordt! 

Bovendien onderkent de gemeente al op voorhand het volgende:

"Deze laatste aanpassing zorgt op papier voor een lagere rijsnelheid. In de praktijk zal dit echter waarschijnlijk minder gunstig uitpakken." 

Wij roepen wethouder Hooij en de commisie Ruimte op om van de gehele Herenweg een 30km/u zone te maken, conform het eerdere besluit! 

U kunt ons helpen!

1) Onderteken de petitie vóór 23 november.

2) Vraag buren, vrienden en familie om ook de petitie te ondertekenen.

Wij zullen de handtekeningen aanbieden aan de wethouder bij de commissievergadering op 24 november 2020. 

 

Bedankt alvast!

Renate Weijers, Ilona Huppler en Marlies Schrevel

mede namens de oudervereniging van basisschool de Buitenplaats

 

Meer informatie of zelf de documenten van de gemeente Teylingen inzien?

Kijk op iBabs Online 

Lees ook het nieuwsbericht InTeylingen en in het Leidsch Dagblad

-----------------------------------------------------------------------------------------


Oudervereniging basisschool de Buitenplaats    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Oudervereniging basisschool de Buitenplaats om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...