Help Sportcafé de Oase de coronacrisis te overleven

Dat Corona invloed heeft op ons allemaal staat vast. Dat Corona invloed heeft op Sportcafé de Oase hebben jullie ook allemaal gemerkt. Sinds 15 maart zijn we volledig gesloten geweest, omdat er binnen de kaders en richtlijnen van het RIVM en de overheid geen mogelijkheden waren om fatsoenlijk en veilig open te kunnen. Daarbij kwam nog eens de zomervakantie die sowieso al een rustige periode voor ons is. 

In de maanden die we dicht zijn geweest hebben we veel gecommuniceerd richting de gemeente. We hebben onze zorgen geuit over het virus, de maatregelen en daarmee ook ons voortbestaan als Sportcafé de Oase. Want het moge duidelijk zijn dat we zonder inkomsten geen huur en geen loonkosten kunnen betalen. We hebben alles op alles gezet en de afgelopen maanden alle reserves aangesproken. 

Na maanden van onduidelijkheid is ons op 25 augustus jl. medegedeeld dat met terugwerkende kracht de huur van maart, juli en augustus alsnog volledig gefactureerd gaan worden. Met de vooruitbetaling van 1 maand komt daar direct ook september bij. Dit betekent dat op dit moment reeds een bedrag open staat van bijna € 15.000,-. Doordat we ongeveer 25 mensen tegelijkertijd in De Oase mogen ontvangen (1/4 van het normale aantal mensen), krijgen we niet de kans om voldoende inkomsten te genereren om überhaupt de maandelijkse huur van de Oase om te zetten (laat staan nog loon voor onze medewerkers en onszelf). 

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En we kunnen jullie verzekeren: we zitten in het nauw. We stevenen hard af op een faillissement en dat betekent de sluiting van ons gezellige Sportcafé. Maar we willen de handdoek niet zomaar in de ring gooien… 

We willen met de gemeente in overleg om een constructie te bedenken waarbij wij (gedurende de Corona maatregelen) een redelijke huurprijs betalen. Wij zijn van mening dat de Oase een maatschappelijke functie heeft voor de gemeente Overbetuwe en een belangrijke spil is voor de verenigingen die gebruik maken van het sportcomplex.  

Daarom vragen wij om jullie steun door deze petitie te tekenen. 

Wij hopen door een handtekeningen actie/petitie de wethouders ervan te overtuigen een akkoord te sluiten over een reële huurprijs voor de Oase tijdens de Corona crisis. Deze gaan we aanbieden tijdens een gesprek met de wethouders.