Help ons tegen de bebouwing op het binnenterrein van het Pythagorascomplex!

U steunt de werkgroep Pythagoras in de strijd voor:

- wijziging van het huidige bestemmingsplan 

- afbraak van de illegale bebouwing op het binnenterrein

- geen (andere) bebouwing op het binnenterrein van het Pythagorascomplex

- een groen en leefbaar binnenterrein

pythagoras.png