Help Njonja! Onderzoek naar exacte rustplaats Mr. Dr. Chr. Soumokil moet komen!

Wij als Nederlandse burgers en belastingbetalers eisen een zorgvuldige onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse regering om de exacte rustplaats van Mr. Dr. Chr. Soumokil vast te stellen. 

Precies vandaag 12 april 2019 is het 53 jaar geleden dat de voormalige president van de Republik Maluku Selatan (RMS), Mr. Dr. Chr. Soumokil, door de Indonesische autoriteiten is geëxecuteerd.

Sindsdien probeert zijn weduwe Njonja Soumokil samen met haar zoon Tommy bij de Indonesische autoriteiten te achterhalen waar de exacte rustplaats van haar man Mr. Dr. Chr. Soumokil bevindt.

Met deze petitie willen wij de Nederlandse regering vriendelijk doch dringend verzoeken om Njonja Soumokil en haar zoon Tommy in deze zoektocht naar de exacte rustplaats van haar man bij te staan. Dit middels een zorgvuldige onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse regering.

De Molukse bevolkingsgroep in Nederland en op de Molukken is door opeenvolgende regeringen ‘grote verdriet, leed en verlies’ aangedaan. De Molukse gemeenschap ziet Njonja Soumokil dan ook als de moeder van het volk. Laat dit onderzoek naar de exacte rustplaats van haar man een belangrijk onderdeel zijn van toenadering en een eerste symbolische stap om de Molukse gemeenschap verontschuldiging te bieden voor het overheidsbeleid dat ervan uitging dat de Molukse gemeenschap geen toekomst had. Voor de pijn, het leed en de krenking van de eerste generatie Molukkers in Nederland, hun nakomelingen en de families die zich op dit moment in Nederland en overzee in het moederland Republik Maluku Selatan verblijven.

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Enseline Izaac om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...