Help Jay aan een nieuwe rechtzaak death row/ help jay get a new trial

John Jay Drummond

Jay zit al 18 jaar op deadrow in Ohio. Zijn executiedatum staat gepland voor april 2022. 

Jay is 1 van de vele die veroordeeld is zonder redelijke twijfel van bewijzen. Het bewijs tegen hem Is aangeboden door een getuige wiens verklaringen tegenstrijdig, met eigen voordeel en onbetrouwbaar waren. Zelfs de motietheorie van de staat werd tegengesproken door zijn eigen bewijsmateriaal! Jay heeft altijd aangegeven onschuldig te zijn. 

We vechten voor een nieuw proces

Jay is on death row Ohio for almost 18 years  His execution is planned for April 2022  

Jay is one of many who has been convicted without a reasonable doubt of evidence. The evidence against him was presented by a witness whose statements were contradictory, in his own favor, and unreliable. Even the state's theory of motion has been contradicted by its own evidence! Jay has always stated that he is innocent


We are fighting for a retrial and this requires money for a lawyer. Don't let Jay become another victim !!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Saskia Weijer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...