HELP DE BOOTBEWONERS AAN DE 'DERDE DIEM' NIET TE VERZUIPEN!

De bewoners van de boten aan de Derde Diem dreigen hun woonplek te verliezen. De starre houding van de gemeente Amsterdam lijkt een persoonlijk drama voor hen te worden; persoonlijk faillissement en meerdere gezinnen op straat zonder aanbod van een alternatieve woonplek en dus zonder officieel adres. De enorme financiële- en mentale druk en de onzekerheid die al ruim tien jaar voortduurt is killing. 

De woonbootbewoners wensen een rechtvaardige oplossing waardoor de bewoners hun leven normaal kunnen voortzetten zonder mentaal gebroken en met schulden achter te blijven.  

1.     De gemeente gooit al tien jaar alles in de strijd om de woonschepen aan de Derde Diem weg krijgen omdat dit, aldus de gemeente, in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Hierbij wordt geen rekening met de bewoners gehouden. De rechter heeft bepaald dat de boten op overgangsrecht legaal op deze plek liggen.  

2.     De gemeente stelt dat de boten weg moeten vanwege ecologische redenen (de land-oever verbinding voor de ringslang en waterspitsmuis zou belemmerd worden). De boten liggen echter 4 meter van de kant; de natuur floreert er en is intact gebleven. Onderzoeken en rapportages over het ecologisch belang hebben betrekking op ‘Het Nieuwe Diep’, een locatie die ruim 4 kilometer verwijderd ligt van de Derde Diem. Op de Derde Diem is geen onderzoek gedaan dat verwijdering van de boten rechtvaardigt.  

3.     Nadat de gemeente geëist heeft de boten te verplaatsen, zijn er bouwwerken aan hetzelfde stukje dijk bijgekomen; een recreatievilla inclusief damwand, een horecacentrum en een manege, dit alles wél door de gemeente goedgekeurd. Hierdoor is er veel meer verkeer dan ooit tevoren, dus een veel hogere belasting op de natuurwaardes, en is in strijd met de Amsterdamse Gedragscode Flora en Fauna uit 2010. Er wordt geen eenduidig beleid gehanteerd. Gelijke monniken, gelijke kappen is hier ver te zoeken.  

4.     Gemeente heeft bewoners in 2016 een verplaatsing aangeboden. Dit ‘aanbod’ hield een verhoging van 630% van de vaste lasten in en was financieel onhaalbaar. De gemeente staat niet open voor andere door bewoners aangedragen mogelijke oplossingen; op alle verzoeken tot alternatieven wordt niet ingegaan noch wordt er een compensatie geboden. Er is tijdens de gerechtelijke procedure gedreigd dat wanneer de booteigenaren het aanbod van de gemeente niet aan zouden nemen, er nooit meer een ander aanbod zou volgen. Dit terwijl men middenin de procedure zat en het nog niet duidelijk was of dit aanbod überhaupt door de gerechtelijke beugel kon.  

5.     De gemeente spant onophoudelijk nieuwe procedures aan met verschillende argumenten waartegen de bewoners steeds opnieuw moeten ageren. 

6.     In de afgelopen 10 jaar leven de bewoners continue in enorme onzekerheid.  

7.     De Ombudsman heeft zeer recent in een vergelijkbare zaak een rapport uitgebracht dat onbehoorlijk bestuur van het stadsdeel aangaf. De Ombudsman is nu bezig met een rapport over deze zaak aan de Derde Diem.  

Het ontruimen van de plekken aan de Derde Diem zonder een haalbaar aanbod betekent de doodsteek (persoonlijk faillissement) voor de eigenaren, en voor de diverse huurders die op de boten wonen een afscheid van hun woongenot en geluk. De boten kunnen immers nergens anders naartoe. Een voortzetting van een leven met schulden dus. Zonder woonadres hebben de bewoners geen recht op hulp of bijstand en de mogelijkheid tot voortzetting van hun bedrijven. Gemeente vindt dit echter een probleem van de bewoners zelf.

Bewoners die hier ruim 30 jaar wonen zijn ingehaald door nieuw recht en daardoor rechteloos geworden!        

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Nicolai Visser alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...