Hartfalen Charter 2014

Ter gelegenheid van het wetenschappelijke multidisciplinair symposium over hartfalen in december 2013, werd een charter over hartfalen in België voorgesteld: een versie voor het publiek en een versie voor gezondheidswerkers.

1. Multidisciplinaire opvolging van hartfalen Gezondheidsprofessionals (huisartsen, cardiologen, verpleegkundigen, apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, enz.) spelen een grote rol in de opvoeding van de patiënt omtrent hartfalen en de aanpak van de ziekte. Vooral multidisciplinaire teams gespecialiseerd in hartfalen zijn belangrijk voor de opvolging en opvoeding van de patiënt. Ze kunnen de zorg verlenen, testen uitvoeren en informatie en raad verstrekken.

2. De opvoeding van de patiënt
Het is belangrijk om de patiënt te helpen om de opvolging van zijn ziekte en zijn behandeling actief op te nemen, met name via hulpgroepen, multimedia ondersteuning en programma's voor therapeutische educatie.
Volgens een Europese studie is slechts 3% van de Europeanen in staat om op een correcte manier hartfalen te herkennen aan de hand van de belangrijkste symptomen (ademnood, vermoeidheid en opgezwollen enkels), terwijl 28% in staat is om een angina pectoris of een myocardinfarct te herkennen, en 48% een cerebrovasculair accident of CVA.
Volgens een studie uitgevoerd door de Belgische Cardiologische Liga, weet en begrijpt slechts 1 op de 4 Belgen wat hartfalen is en weet 1 op de 10 Belgen geen enkele risicofactor op te noemen. Deze cijfers tonen de nood aan betere informatie over hartfalen en zijn symptomen.

3. De vorming van gezondheidsprofessionals
Vandaag financieren de ziekenhuizen zelf de opleiding van gezondheidsprofessionals op vlak van hartfalen. Dit is vooral zo voor hartfalenverpleegkundingen. De Europese aanbevelingen omtrent de aanpak van hartfalen moeten toegepast worden in ons land door middel van de voortdurende opleiding van gezondheidsprofessionals.

4. De globale aanpak van hartfalen
Onder globale aanpak verstaat men niet alleen de maatregelen op vlak van voeding, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling, maar ook fysieke activiteit en psychologische, familiale en sociale ondersteuning. Hartfalen komt meestal niet alleen. Het is dus belangrijk dat de zorg voor hartfalen niet enkel verticaal georganiseerd wordt en niet enkel gericht is op de ziekte zelf, maar ook en vooral horizontaal, met speciale aandacht voor de samengaande aandoeningen.

5. Preventie en vroegtijdige opsporing van hartfalen
2 assen zijn zeer belangrijk: de bevordering van een gezonde levensstijl en sensibilisering van het grote publiek voor de risico’s van cardiovasculaire aandoeningen.

 

Met de handtekeningen vragen we aan de bevoegde overheden, voornamelijk deze actief in de gezondheidssector, dat ze nadenken over de organisatie en financiering van de nodige middelen voor:

1.  Bewustmakingscampagnes over vroegtijdige detectie van hartfalen op nationaal niveau;

2. Het opleiden van de patiënt die lijdt aan hartfalen, en voornamelijk voortdurende opleiding en erkenning van de betrokken actoren uit
de gezondheidszorg (hartfalenverpleegkundigen en praktijkondersteuners voor huisartsen);

3. De vergoeding van laboratoriumonderzoek, erkend door de internationale wetenschappelijke aanbevelingen (bijvoorbeeld BNP/NT-proBNP):

4. De multidisciplinaire revalidatie van patiënten die lijden aan hartfalen;

5. Het verderzetten van een innovatief beleid op het gebied van hartfalen, ondanks besparingen in de gezondheidszorg.

 

STEUN DEZE ACTIE, VERSPREID DEZE BOODSCHAP VERDER EN VERDEDIG DE TOEKOMST VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE HARTFALEN PATIENTEN

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Smolders toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...