Hardere aanpak dierenmisstanden

We zien het dierenwelzijn de laatste jaren stelselmatig achteruit gaan. En de Overheid, controlerende instanties als NVWA, Dierenbescherming en LID treden te zwak op tegen deze misstanden.

FB_IMG_1590966164135.jpg

Screenshot_20200519-100413_Chrome.jpg

Foto: een van de vele voorbeelden van natuurgebieden.  Geen eten, geen zorg, het eten staat buiten bereik en dat betiteld men als zogenaamde wilde dieren maar ze staan achter hekken en kunnen niet migreren voor voedsel. Opzettelijk leed. 

 

We zien het steeds vaker voorbij komen en ook veelplegers komen er steeds mee weg. 

Recent weer in Haarsteeg en standaard zie je dat de controlerende instanties niet genoeg ingrijpen en deze betrokken mensen of bedrijven niet stoppen. Dit tot grote ergenis van veel mensen. 

* honden die achtergelaten worden en men krijgt een taakstrafje of waarschuwing of kleine boete.

* rewilders ( Staatsbosbeheer,  Free Nature, Taurus, Ark ) die in natuurgebieden de dieren laten omkomen van de honger met goedkeuring van de Overheid en Natura 2000 die het sponsoren. Universiteit Wageningen die zich loslaat op experimenten in die gebieden. Het moedwillig stelselmatig schuldig maken aan opzettelijk dierenleed. Als dit bij boeren gebeurt wordt er wel ingegrepen maar hier niet. 

* burgers die het niet zo nauw nemen met hun dier(en) en beroepsmatig soms boeren en kwekers 

* broodfokkers die bijna standaard slecht voor hun dieren zijn en maar door mogen blijven gaan

* nertsenhouders die al lang gestopt hadden moeten worden en maar gecompenseerd worden van onze belastingcenten. De dieren die daar op vreselijke wijze aan hun einde komen door vergassing en nu de dieren ruimen omdat ze zogenaamd een gevaar zouden zijn terwijl die niet uit hun hokken komen. 

* handelaren die stelselmatig hun dieren slecht behandelen en keer op keer gewoon door mogen gaan. Mensen oplichten of onder valse voorwendselen dieren opkopen. Markten waar handel gedreven wordt zijn nog steeds niet definitief gesloten want ondanks alle beloftes wordt er te weinig op dierenwelzijn gecontroleerd. Dieren staan stijf op elkaar, hangen zichzelf of een ander dier bijna op aan de touwen, weinig tot geen drinken, veel stress, ze worden geslagen of grof behandeld enz. 

Screenshot_20200604-092947_Messenger.jpg

Foto door handelaar zelf genomen. Stond bij een advertentie. Uitgemergelde pups in benches gestapeld. 

 

We zien dat dit soort bedrijven en personen veel te lang hun gang mogen gaan. We zien dat de verantwoordelijke personen of bedrijven weinig tot geen straf krijgen. En dat de straffen niks voorstellen. Er moeten zwaardere straffen en hogere boetes gegeven worden. En men moet een definitief verbod krijgen op het houden van dieren. 

FB_IMG_1565213988052.jpg

Foto: herten die niks te eten en te drinken hebben op de Oostvaardersplassen en in wanhoop proberen op het bevroren water toch nog wat te vinden en er door gezakt zijn en verdronken.

 

Als consument kan je veel doen door bijv daar niet te kopen of bewuster te eten. Hoe minder vraag hoe minder ze verdienen , hoe eerder men moet inkrimpen of stopt met verkoop.

FB_IMG_1586551670770.jpg

Foto: een Konikpaard welke een ernstige infectie heeft en verhongerd door toedoen van Free Nature. Toen dit naar buiten kwam is ze gauw geslacht. En dat vlees verkoopt men onder het mom: eerlijk wild vlees . Vlees met veel dierenleed in werkelijkheid. 

 

Maar de Overheid en hun instanties,  alsmede alle controlerende instanties moeten ophouden met fluwelen handschoenen te werken. De Overheid faciliteert veel te veel dierenmisstanden en zelfs goedkeuring daaraan geeft en zelfs nog subsidies of compensaties. Dat moet afgelopen zijn. We leven in 2020 waar men niet meer kan zeggen : We wisten het niet. Als een ander bedrijf ophoud, krijgen die ook niet miljoenen omdat ze stoppen. Waarom deze bedrijven wel? 

Screenshot_20200316-170834_WhatsApp.jpg

Foto : Strijders voor de OVP grazers. Gehouden dieren van een particulier/boer op bosperceel van Staatsbosbeheer.

 

Een dier heeft gevoel, heeft emoties, voelt pijn, ervaart mishandeling, alles wat wij als mens ervaren voelen zij ook. Wie geeft ons het recht om andere levende wezens zo te behandelen en dit toe te laten? We zijn allemaal dieren tenslotte. 

Screenshot_20200607-074918_Google.jpg

Broodfokkers,  nertsenhouders, handelaren hadden al veel langer gestopt kunnen worden. We zien tevens dat slagers hun eigen vleeswaren keuren. NVWA houd overheid instanties de hand boven het hoofd. Alles wat met Grote Grazers in natuurgebieden te maken heeft, controleren ze niet op. Vriendjespolitiek. Een controlerende instantie behoort elke fout aan te pakken , ook van overheden,  provincies en bedrijven die gelinkt zijn aan de Overheid. Het is meten met twee maten en er is een vriendjespolitiek cultuur ontstaan. 

Screenshot_20200301-182148_Facebook.jpg

Foto: Zinloosgeweld tegen dieren.  Zelfs in deze ernstige toestand komen de eigenaren met dit soort misstanden vaak weer weg. Scheer de dieren in natuurgebieden en ze zien hetzelfde eruit. 

 

Het moet afgelopen zijn met zoveel moedwillig leed!! En alle wetten gelden voor iedereen. Geen eigen gemaakte wetten om onder dingen uit te komen, geen handjes boven het hoofd cultureel,  geen voor wat hoort wat , geen subsidie op dierenleed, geen compensatie van ons belastinggeld voor bedrijven die zich schuldig maken aan dierenmisstanden enz. 

FB_IMG_1567751797883.jpg

De wetgeving voor dierenwelzijn moet per direct veranderen. Dat duurt nu al jaren en niks verandert!!

* Zwaardere straffen, hogere boetes mbt dierenmisstanden

* Definitief verbod op broodfokken honden & katten en nertsenhouders en verbod op houden van dieren bij veelplegers.

* Geen subsidies en compensatie voor dat soort bedrijven of instanties. 

* controlerende instanties mogen niet met twee maten meten en behoren ook de Overheid en hun instanties aan te pakken.

* definitief verbod op het houden van dieren bij veelplegers en waar vast staat dat men gruwelijke misstanden heeft gepleegd. Maar dat geldt voor elke burger, bedrijf, instantie en overheid gerelateerde organisaties. 

* ophouden altijd het zielig te vinden voor de betrokken partijen ivm emotie of geld. Dierenwelzijn moet voorop staan. 

* dierenwelzijn wetten moet per omgaande aangepast worden en men kan per ras of soort bepalen welke maatregelen daarvoor gelden ivm export. Maar altijd moet welzijn voorop staan op financieel belang. 

* wetten moeten elkaar niet tegenspreken en willekeurig toepasbaar zijn en de wetten gelden voor iedereen!!! 

* ook dieren voor de slacht of handel moeten met respect behandeld worden en alle zorg krijgen. 

* Gehouden dieren in natuurgebieden of "wilde" dieren achter hekken hebben recht op zorg en medische zorg. Er moet een verplichting komen tot anticonceptie om overpopulatie tegen te gaan. Een ras in stand houden moet maar dat kan ook op een beheersbare basis ( opdelen seksen, pzp vaccin,  castratie enz ) 

Het moet voor eens en altijd afgelopen zijn met dierenmisstanden door welke partij ook. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Abandoned Pets Foundation om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...