Handhaaf het vuurwerkverbod in Ede, buiten de toegestane data

Vuurwerk afsteken is slechts een paar dagen per jaar toegestaan. Desondanks wordt in Ede in sommige wijken al vanaf begin september wekelijks, soms dagelijks, vuurwerk afgestoken. Dat is dus vier maanden voor de toegestane datum.

Voor veel mensen, met name eigenaren van huisdieren (honden moeten nu eenmaal naar buiten) zijn de luide en onverwachte knallen zonder meer stressvol. Daarbij wordt er soms vuurwerk gegooid naar honden die aangelijnd zjjn en die dus niet kunnen vluchten, of zich kunnen verweren. 

Wat heeft een verbod voor zin, als er niet gehandhaafd wordt?

Wij roepen de gemeente Ede op om zo snel mogelijk te gaan handhaven, om onze huisdieren te beschermen. De gemeente mag niet van burgers verwachten dat zij zelf gaan patrouilleren en/of optreden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Charlotte Olsman om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...