GYMZAAL HAEGELSUM MOT BLIEVE

Door de voorgenomen nieuwbouw van een sporthal in Meterik heeft de wethouder Han Geurts en in het kielszog de collegepartijen CDA, Essentie, PvdA en D66/Groenlinks, voorgesteld om de gymzalen in Hegelsom en Meterik af te breken. Wij vinden dat buitengewoon onwenselijk en schandalig, omdat:

* De gymzaal is in gebruik door onder andere de basisschool en stelt de leerlingen in Hegelsom in staat om minimaal 2 keer in de week te sporten. Als de gymzaal verdwijnt, gaat dit ten koste van de onderwijstijd van de kinderen in Hegelsom. Effectief betekent dit verlies van onderwijstijd van 18 weken op 8 schooljaren.

* Door het bewegingsonderwijs te organiseren op een vergelegen sporthal in Meterik, worden de kinderen wekelijks vervoerd per bus. Dat is milieuonvriendelijk.

* Het vervoer per bus over de weg brengt altijd meer gevaar met zich mee dan enkel het schoolplein oversteken.

* Het vervoer per bus over de weg gaat ten koste van de onderwijstijd.

* De gymzaal is in goede staat. Afbreken daarvan is kapitaalvernietiging. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn ook te overzien.

* Andere huidige gebruikers van de gymzaal kunnen ook niet meer thuisnabij sporten en moeten dus uitwijken naar een ander dorp of zullen stoppen met sporten omdat er in het dorp helemaal geen mogelijkheden meer zijn.

* Senioren kunnen nu lopend naar de gymzaal en moeten na afbraak van de gymzaal alternatief vervoer regelen of gebruik maken van mantelzorg om te gaan sporten. Dat zorgt voor een te hoge drempel om ook op hogere leeftijd te blijven sporten.

* Door het slopen van de huidige gymzaal in Hegelsom, wordt het onmogelijk gemaakt om in de toekomst nieuwe activiteiten voor de inwoners van Hegelsom te ontwikkelen. Dat tast de leefbaarheid op middellange en lange termijn aan.

* Door het afbreken van de gymzaal in Hegelsom, wordt de school Onder de Linde minder aantrekkelijk en brengt met zich mee dat ouders hun kinderen op een andere school aanmelden. Daarmee krimpt de school.

* Een minder aantrekkelijke basisschool zorgt ook voor dat jonge gezinnen zich minder snel in Hegelsom gaan vestigen. Daarmee onstaat een negatieve ontwikkeling voor dit dorp en is niet acceptabel vanwege de negatieve maatschappelijke effecten.

N.B. Voorheen vermeldden we dat de bovenbouw met de fiets naar Meterik moest. Dit blijkt oude informatie te zijn, deze argumenten zijn dus uit de petitie verwijderd. Zowel onder- als bovenbouw wordt met een vervoersservice vervoerd naar de nieuwe locatie.

Wij zijn van mening dat de inwoners van Hegelsom baat hebben bij een lokale gymzaal. Het geboden alternatief heeft meer nadelen dan voordelen.

Als u het eens bent met: GYMZAAL HAEGELSUM MOT BLIEVE, teken dan deze petitie!

 

 


Martine Klaassen, Roger Klinkers, Jessie van Lipzig, Diane en Robbert Driessen, Yvonne Douven    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Martine Klaassen, Roger Klinkers, Jessie van Lipzig, Diane en Robbert Driessen, Yvonne Douven om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...