Grootschalig plan woningen arbeidsmigranten Rijakkerweg in Beek en Donk

Initiatiefnemer People Workservice is voornemens een vergunningaanvraag in te dienen voor het plaatsen van arbeidsmigrantenwoningen aan de Rijakkerweg in Beek en Donk. Samengevat komt het plan op het volgende neer:

- Er worden voor een periode van minimaal 15 jaar 75 woonunits geplaatst waarin 150 arbeidsmigranten tijdelijk verblijven. Het verblijf varieert van enkele weken tot ongeveer een half jaar.

- Deze mensen zijn hier om ongeschoold en laaggeschoold werk te verrichten.

- De locatie bevindt zich tegen onze woonwijk aan in een dichtbevolkt gebied.

- De initiatiefnemer heeft zelf aangegeven dat er permanente beveiliging en toezicht aanwezig is. 

Als buurtbewoners maken wij ons grote zorgen over de veiligheid en de leefomgeving van onze buurt. Mocht u zicht ook zorgen maken over dit initiatief en de grootschaligheid hiervan, teken dan de petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtcomité om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...