Tegen de afschaffing van grof vuil in Oostende

Op 14 december werd in de gemeenteraad van Oostende beslist  om het ophalen van grof huisvuil af te schaffen.
Concreet  betekent dit dat iedere burger op eigen kracht zijn grof huisvuil naar het containerpark in Zandvoorde dient te brengen.
Dit is een asociale en discriminerende beslissing, daar niet iedereen over de nodige vervoermiddelen beschikt om zijn
grof huisvuil dat kan variëren van een sofa tot een kast,in het containerpark af te leveren.
Deze beslissing kan eveneens leiden tot een toename van sluikstorten.
Met deze petitie vraag ik de gemeenteraad om hun besluit te herzien.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Van Aelst Cynthia om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...