Groen en leefbaar Terbank

De stad Leuven wil tegen 2030 6000 nieuwe gezinnen kunnen huisvesten. Hiervoor zouden ze ondermeer de tuinen tussen de Tweekleinewegenstraat en de Tervuursesteenweg in Heverlee voor een groot deel onteigenen en verkavelen. Deze gronden wil de stad Leuven gebruiken voor onder andere woonuitbreiding en extra winkels. De buurt is het er niet mee eens dat dit in het voordeel van het algemeen welzijn is of voor de verbetering van de levenskwaliteit zou zorgen. 
Leuven haalt in 2018 het label van een groene en leefbare stad. Door deze structuurplannen voor Terbank lijken ze net het tegendeel te creëren. De groene long tussen de Tervuursesteenweg en Gasthuisberg zou hierdoor bijna volledig verdwijnen. Laat ook jouw stem horen in de petitie.

Bezwaarschriften moeten ten laatste tegen 16 juli 2017 worden ingediend bij het college van de stad Leuven.