Beschikbaar maken van menstruatieproducten op scholen

Schermafbeelding_2023-11-10_om_15.56_.17_.png

Wij, de ondergetekenden, studenten, docenten, ouders en betrokken burgers, roepen op tot actie om menstruatieproducten gratis en toegankelijk te maken op alle scholen.

Menstruatie is een natuurlijk proces dat ongeveer de helft van de bevolking ervaart. Veel leerlingen en studenten op scholen hebben geen toegang tot basis menstruatieproducten tijdens schooluren. Dit kan leiden tot ongemak, schaamte, en zelfs tot het missen van school. 

Wij streven ernaar om een veilige en ondersteunende schoolomgeving te creëren waarin iedere leerling en student zich kan concentreren op zijn of haar onderwijs, zonder zich zorgen te hoeven maken over basisbehoeften zoals menstruatieproducten.

Onze Oproep:

  • Wij vragen de scholen om gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen in alle vrouwentoiletten op scholen.
  • Wij verzoeken om de implementatie van educatieve programma's die de kennis over menstruatie en de beschikbaarheid van deze producten vergroten.
  • Wij moedigen aan om beleid te ontwikkelen dat stigma rond menstruatie op scholen vermindert.

Door deze petitie te ondertekenen, steunt u onze oproep voor gelijkheid, gezondheid en onderwijs voor alle leerlingen en studenten. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en zorgen dat menstruatie geen barrière vormt voor onderwijs.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Aleyna & Lisanne alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...