Gooise Meren, kom snel in beweging met een gymzaal voor onze kinderen!

Wij, bezorgde ouders van de kinderen op de Jozefschool, maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van onze kinderen door het ontbreken van een gymzaal nabij de school.  

 

Wij roepen de gemeente daarom op om per direct een taskforce op te zetten om te komen tot een snelle oplossing om ongelukken te voorkomen én om een plan voor de lange termijn op te stellen.

 

Omdat wij constateren:

 • dat er nu geen fatsoenlijke gym locatie bij de school is voor onze kinderen om te kunnen sporten.  

 

 • dat de Jozefschool op dit moment niet kan voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie, omdat de gymzaal bij het Anker is gesloopt. 

 

 • dat groep 3 tot en met groep 8 nu gebruik kunnen maken van de gymzaal in de PC Hooftschool. Dit lijkt een mooie oplossing, maar dat is het helaas niet.  

  

 • dat de kinderen nu 30 minuten moeten lopen, dwars door het gevaarlijke centrum van Muiden om 45 minuten te kunnen gymmen.  

 

 • dat de situatie op straat absoluut niet veilig is. De kinderen moeten de sluis oversteken en lopen via de Sluisstraat en via de Amsterdamse Straat. Daar is geen fatsoenlijke stoep en veel autoverkeer.  

  

 • dat om die reden de kinderen van groep 3 en 4 doorgaans in halve groepen naar de gymzaal gaan en slechts één gymles per week hebben. Deze oplossing kost heel veel extra tijd van de leerkrachten. Tijd die ten koste gaat van de aandacht en van de onderwijstijd voor het kind.  

  

 • dat de allerkleinsten de afstand naar de PC Hooftschool niet eens goed kunnen overbruggen. Die hebben dus geen gymles in een gymzaal. 

  

 • dat de gemeente heeft beloofd te komen met een tijdelijke tent die er per 1 augustus al zou staan; maar die is er nog steeds niet omdat de vergunningsprocedures nog niet zijn afgerond.  

 

 • dat deze tent ook slechts een noodoplossing is.  

  

 • dat ook de PC Hooftschool gymzaal gaat verdwijnen en dan moet iedereen in de toekomst naar de nog te bouwen sporthal op de Bredius.  

  

 • dat voor de kinderen van de Jozefschool dit eigenlijk ondoenlijk is door de grote afstand. Weliswaar binnen de norm, maar gezien de onveilige verkeersituaties op de route simpelweg onaanvaardbaar als oplossing.  

  

 • dat de gemeente wel instemt om een deel van de kostbare ruimte in de school op te offeren voor een interne kleutergymzaal. Maar ook dit is geen oplossing omdat dit ten koste gaat van de al krappe beschikbare schoolruimte.  

  

 • dat een alternatieve uitbouw om een echte gymzaal binnen de school te bouwen door een opbouw op de school, pertinent door de gemeente is afgewezen. Dit had wel alle problemen voor de komende tien tot twintig jaar kunnen oplossen in Muiden.  

  

 • dat wij vanuit diverse hoeken horen dat de gemeente erkent dat het een complex probleem is, maar dat niemand binnen de gemeente ervoor lijkt te willen vechten of lijkt te willen komen met een oplossing voor de komende paar jaar. 

 

 • dat door de enorme toestroom aan inwoners en kinderen in Muiden (dankzij de Krijgsman) er structureel een tekort is aan sportfaciliteiten voor jong en oud, maar ook aan faciliteiten zoals een BSO. Met de komst van een eventuele nieuwe gymzaal, zouden meteen meerdere oplossingen kunnen worden geboden.  

 

 

Daarom verzoeken wij:

de gemeente Gooise Meren  om per direct een taskforce op te zetten om te komen tot een snelle oplossing om ongelukken te voorkomen én om een plan voor de lange termijn op te stellen.

 b6d9ec79-9d52-4edc-bcdd-3717c44ceb56.JPGIMG_5110.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tineke Slotema om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...