Gezondheidszorgbeoefenaars, van helden naar verstotenen?

Worden de helden straks de verstotenen van de zorg? 

De ondertekenaars van deze petitie zijn mensen die sinds jaren in de zorg werken. De voorbije jaren was dat zeer intensief. Wij werden “de helden” van de zorg genoemd.

De meeste mensen werkzaam in de zorg zijn gevaccineerd. De wet verplicht namelijk voor de meesten onder ons dat we tegen hepatitis B gevaccineerd zijn.  Daar hebben we geen probleem over gemaakt. Nu wil de regering dat wij ons vaccineren tegen Covid.Daar hebben wij wél een probleem mee. De reden daarvoor is niet voor iedereen van ons gelijk:

  • Voor sommigen onder ons is er het feit dat het een jong vaccin is waarvan de gevolgen op lange termijn nog niet duidelijk (kunnen) zijn.
  • Anderen zien ook dat het beleid nog altijd niet preventief werkt en geen sterke acties rond bijvoorbeeld obesitas voert. De regering zou meer levens redden op die manier dan via het vaccin.
  • Nog anderen vinden dat voorzichtig zijn en gezond leven de immuniteit zal versterken en na een besmetting beter beschermt dan het vaccin.
  • Nog anderen zien in de aankondiging van de vierde (vijfde, zesde, …) prik het zinloze van deze manier van werken.
  • Dat het vaccin zou verhinderen of in sterke mate zou beperken dat het virus wordt doorgegeven, is ondertussen twijfelachtig gebleken. Ook dat is een element van overweging.
  • En voor sommige gelden alle redenen samen.  

Maar eigenlijk doet dat er niet zo veel toe. Elke mens heeft recht op fysieke integriteit. Hij of zij beslist dus zelf wat er met zijn/haar lichaam gebeurt. Er zijn daar geen redenen voor nodig, dat is gewoon een fundamenteel mensenrecht.  

De overheid kan dat recht beperken. Dat erkennen wij. Maar dan moet de overheid dat op een proportionele manier doen en bovendien moet het nuttig zijn.  

Voor alle duidelijkheid : wij vinden de ingreep niet proportioneel. Maar daar gaat deze petitie niet over.  

In deze petitie willen we aangeven dat de verplichting voor zorgpersoneel om gevaccineerd te worden tegen COVID niet nuttig is. Meer nog : dat het negatief zal zijn voor de zorg. We gebruiken daarvoor de cijfers van Sciensano (zie Covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin van 14 januari 2022, p70.   

In totaal zijn er goed 500.000 erkende zorgverleners, opgenomen in de COBPHA databank. Eind oktober waren ongeveer 10% van hen niet gevaccineerd. Dat zijn in totaal 50.000 mensen.  

Nog volgens de gegevens van Sciensano worden op 100.000 personen die gevaccineerd zijn, 2.722 [PL1] “ziek”. Voor niet gevaccineerde personen is dat 2.785  (een verschil van amper 63 mensen). Voor mensen met een boosterprik 1.172[PL2] .  

Als we deze cijfers nu toepassen op de mensen die in de zorg werken, dan betekent dit dat door het niet vaccineren van die 50.000 mensen, 32 mensen (de helft van 63)  mensen tijdelijk niet inzetbaar zullen zijn voor de zorg. Als we zouden uitgaan van een verplichting dat iedereen een boosterprik moet krijgen[PL3]  dan gaat het om 806  mensen.  Dat is niet weinig.    

Maar, velen van ons zullen zich sowieso niet laten vaccineren en dus de zorg moeten verlaten. Als dat maar 5[PL4]  % van de niet-gevaccineerde mensen uit de zorg zou zijn (en dat is een heel lage – te lage schatting), dan verliest de zorg 2.500 mensen. Definitief! Veel meer dus dan de mogelijks extra 32 niet-gevaccineerde mensen die tijdelijk buiten strijd zouden zijn. Wie wordt daar dan beter van? Wie heeft dan gewonnen? De zorg? De patiënten? Neen. Het is een verhaal van verliezen.  

Er zijn nog andere vreemde vaststellingen. Als iemand ziek geweest is, kan een bloedtest bevestigen dat die persoon voor een zekere periode immuun is. Dan is die persoon minstens even veilig als iemand die gevaccineerd is en niet besmet werd. Deze mogelijkheid wordt niet voorzien. Waarom niet ? De uitleg van de regering dat dit maar voor 180 dagen toepasselijk is, is naast de kwestie.  

De wet is geen tijdelijke wet. Ze voorziet geen tijdelijke schorsing. We moeten er definitief uit. Waarom? Heeft men mensen teveel ? Of zijn kritische mensen niet meer gewenst ?  

Een jaar geleden waren wij de helden van de zorg. Ondanks onze inzet, de bijzondere aandacht die we aan onze gezondheid en aan de gezondheid van onze patiënten gaven en geven, worden wij nu de verstotenen van de zorg en zal de zorg een groot aantal toegewijde mensen verliezen.  

Nog zeer onlangs werd vooropgesteld dat besmette personeelsleden toch zouden ingezet worden. Dus: gezonde mensen die niet gevaccineerd zijn moeten eruit, gevaccineerde mensen die ziek zijn, zullen werken. Dat is absurd. Verschillende studies tonen aan dat er geen significant verschil is in de transmissie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het vaccin werd ook niet ontwikkeld om transmissie tegen te gaan. Dus kan dat ook niet de reden zijn om verplicht te vaccineren. 

Daarom vragen we de vaccinatieplicht voor het personeel van de zorg NIET goed te keuren.  

Wees streng voor een goed, preventief beleid, vraag inspanningen van ons, maar verplicht ons niet om te doen met ons lichaam wat we echt niet willen. En beroof de patiënt niet van een grote groep mensen die hen tot op vandaag met grote inzet verzorgen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Legal Hearts vzw alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...