Gevaarlijke putten Boskant Vosselaar

Ondergetekende bevestigt dat de putten in de berm van Boskant te Vosselaar onveilig / gevaarlijk zijn voor mens en dier. Verschillende putdeksels liggen vaak open. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Margot Verhoestraete om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...